COMPACTGEN names & titles of ALLOT

[first uploaded 2017-06-20]

 

Allot [1]

58111

)allot_ 58111( Robert Allot, d-1536; of Great Lymber

[S2869] Maddison LP 1[1907]: 12

_m {a}

Jenet, d+1541

-a Eleanor Allot, d+1541

 

Allot [2]

58112

)allot_ 58112( Richard Allot, d-1541; of Great Lymber

[S2869] Maddison LP 1[1907]: 12

_m {abcde}

Agnes, d+1541

-a Thomas Allot, d+1541

>b Robert

-c dEward Allot, d+1541

<d John, vide )allott 55300(

-e Anne Allot, d+1541

b

)allot_ 58112b( Robert Allot, d1564; of Louth, Orby and Great Lymber

[N] FN sive Allott

[S2869] Maddison LP 1[1907]: 12

_m {ab}

)mussen 58106ac( Catharine Mussenden, d1563

-a Thomas Mussenden, b~1549

>b Anne

bb

)allot_ 58112bb( Anne Allot

_m

Adam Darnell; of Thornholme