COMPACTGEN names & titles starting with AMIGAN

[first uploaded 2014-09-22]

 

de Amigant

33352

)amigan 33352( Juan Francisco de Amigant

[N] Caballero [1638]

[N] Sañor de Manresa

[S] Morales PCC 2[1983]: 137

m {a}

(f)

a

Juan José Amigant y de Carreras

[N] Señor de Castellgalí

[S] Morales PCC 2[1983]: 137

_m {ab}

(f)

<a José, vide )fonoll 7886(

>b Pedro

ab

)amigan 33352ab( Pedro de Amigant y de Ferrer

[N] Noble [Cat1673]