COMPACTGEN names & titles starting with AMPURI

[first uploaded 2014-09-24]

 

Conde de Ampurias [0812.1]

ex )carcas 17686d(  [F17686_1]

8361

)ampuri 8361( Suñer I. de Carcassonne, Comte d’ Empordà [0812], d~0848

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138

[N] VN Es= Suniario

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[N] Comte de Roselló; Es= Conde de Rosellon Fr= Roussilon
_m {ab}

(f)

>a Suniario

>b Dela

a

)ampuri 8361a( Suniario II. Comte d’ Empordà [0812], b-0862 d+0915

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[N] Comte de Roselló; Fr= Roussillon

[S] Schwennicke ES3,1: 138

_m {abcd}

Ermengarda

>a Gausberto

>b Bencio

>c Elmerado

>d Guadal

aa

)ampuri 8361aa( Gausberto I. Comte d’ Empordà [0812], d+0931

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[N] Comte de Roselló; Es= Conde de Rosellon Fr= Roussillon

[S] Schwennicke ES3,1: 138

_m {ab?c}

[N] query if Ermengarda [ampuri 8361aac] is daughter of Gausberto [ampuri 8361aa]

Trudegarda

-a Suniario

>b Gausfredo

>c Ermengarda

aab

)ampuri 8361aab( Gausfredo Comte d’ Empordà [0812], b-0931 d+0991

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[N] Comte del Roselló; Es= Conde de Rosellón Fr= Comte de Roussillon

[S] Schwennicke ES3,1: 138

_1m{abcd}

Ava Guisla ?de Rouergue

_?2m {}

Sibila

>a Hug

>b Suniario

<c Guillebert, vide )rosell 1317(

-d Guisla d’ Empordà

aaba

)ampuri 8361aaba( Hug I. Comte d’ Empordà [0812], b-0991 d+1040

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[N] Comte de Perelada

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138

_m {ab}

Guisla de Béziers

[N] FN sive Bezieres

>a Ponç

>b Ramón

aabaa

)ampuri 8361aabaa( Ponç I. Comte d’ Empordà [0812], d+1078

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138

_m {abcdefg}

Adelaide de Besalú

<a Hug, vide )ampuri 8362(

<b Berenguer (Renard), vide )ampuri 8363(

>c Armengol

-d Garsenda d’ Empordà

-e Pedro d’ Empordà; relig

-f Guisla d’ Empordà

>g Ermesenda

>h Ermengarda

aabaac

)ampuri 8361aabaac( Armengol d’ Empordà

[N] Señor de Vilanova

aabaag

)ampuri 8361aabaag( Ermesenda d’ Empordà, d~1020

_m

Udalardo Vicomte de Besalù

aabaah

)ampuri 8361aabaah( Ermengarda d’ Empordà

_m

)besalu 6439caab( © Bernardo II. Conde de Besalú, d~1100

aabab

)ampuri 8361aabab( Ramón d’ Empordà, d+1086; relig

[N] Bisbe d’ Elna [1086]

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138

[SI] Internet (fr.wikipedia.org)

aabb

Suniario d’ Empordà, d+0978; relig

[N] Bisbe d’ Elna [0967]; Fr= Elne

[SI] Internet (fr.wikipedia.org)

aac

)ampuri 8361aac( Ermengarda ?de Ampurias, d0994

_m

)besalu 6439c( Oliva II. Conde de Besalú, d0990

ab

)ampuri 8361ab( Bencio I. Comte d’ Empordà [0812], d+0916

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

_m {}

)rosell 57766a( Gotlana de Roselló

ac

)ampuri 8361ac( Elmerado d’ Empordà, d0920; relig

[N] Bisbe d’ Elna [0916]; Fr= Elne

[SI] Internet (fr.wikipedia.org)

ad

)ampuri 8361ad( Guadal d’ Empordà, d0947; relig

[N] VN sive Guadaldo vel Wadaldus

[N] Bisbe d’ Elna [0920]; Fr= Elne

[SI] Internet (fr.wikipedia.org)

b

)ampuri 8361b( Dela I. Comte d’ Empordà [0812], d~0894

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[S] Schwennicke ES3,1: 138

_m {ab}
)barcel 6431h( Cixolona de Barcelona, d+0890

-a Ramlo d’ Empordà, d(c)0960

>b Vigilia

bb

)ampuri 8361bb( Vigilia d’ Empordà, d0957

[N] FN Es= de Ampurias

_m(i)

)besalu 6439( Miró II. de Barcelona, Comte de Besalú, d0927

 

Conde de Ampurias [0812.2]

ex )ampuri 8361aabaaa(  [F8361aabaa_1]

8362

)ampuri 8362( Hug II. Comte d’ Empordà [0812], b~1035 d+1116

[N] Comte d’ Empordà; Es= Conde de Ampurias

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138

_m {a}

)urgel_ 5096baf( © Sancha d’ Urgell, b+1062 d+1101

a

)ampuri 8362a( © Pons Comte d’ Empordà [0812], b+1080 d~1153

[X] A progenitor in project Charlemagne - Dukes of Cornwall

[N] Comte d’ Empordà; Es= Conde de Ampurias

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138

_m~1095 {a}

Brunissende, b~1080

aa

)ampuri 8362aa( © Hug III. Comte d’ Empordà [0812], b~1110 d1173

[X] A progenitor in project Charlemagne - Dukes of Cornwall

[N] Comte d’ Empordà; Es= Conde de Ampurias

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138

[S] Linajes A 5[1914]: 220

[SI] Internet (a.decarne.free.fr)

_m {a}

)entenz 19291aaa( Jusiana de Entenza, 6. Baronesa de Entenza, b~1130 d+1192

>a © Hugo

<b © Ponce, vide )entenz 19287(

aaa

)ampuri 8362aaa( Hugo Pons Comte d’ Empordà [0812], b~1150 d~1200

[N] VN sive Hugo

[N] Es= Conde de Ampurias

[SI] Internet (a.decarne.free.fr)

_m {a}

)santme  32943ab( Adélaïde de Moncade, b-1136

aaaa

)ampuri 8362aaaa( © Hug Comte d’ Empordà [0812], b~1170 d~1230

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[SI] Internet (a.decarne.free.fr)

_m {a}

Marie de Vilademuls, b~1180 d+1230

[N] Señora de Vilademuls

aaaaa

)ampuri 8362aaaaa( © Pons IV. Comte d’ Empordà [0812], b~1205 d1269

[N] Comte d’ Empordà [0812]; Es= Conde de Ampurias

[SI] Internet (es.wikipedia.org)

[SI] Internet (a.decarne.free.fr)

_m {ab}

)tarieg 33494cdb( Teresa Fernández de Lara, b~1210

<a © Hugo, vide )empord 33495(

>b © Sibiŀla

aaaaab

)ampuri 8362aaaaab( © Sibiŀla d’ Empordà, b~1235 d1317

[N] FN Es= de Ampurias

[S2390] Isamat CP [1974]: 19

_m+1248)cardon 13901bb( © (Isamat) Ramon V. Folch de Cardona, Viscomte de Cardona, b~1220 d1276

 

Conde de Ampurias [0812.3]

ex )ampuri 8361aabaab(  [F8361aabaa_1]

8363

)ampuri 8363( Berenguer (Renard) d’ Empúries, d~1098

[N] FN sive d’ Empordà , Es= de Ampuria, sive de Quermançó vel Carmenços

[N] [jur.uxor] Vescomte de Perelada sive Perelada

[N] Señor de Peralada, Carmenço y Rocaberti

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: 138, 140

_m {ab}

)perala 8360( Arsenda de Rocaberti, Vescomtessa de Peralada, b-1090 d+1110

<a Dalmau Berenguer, vide )rocabe 8365(

-b Dalmau de Rocaberti, d+1072; relig

 

Conde de Ampurias [0812.4]

ex )aragon 6441babcbe(  [F6441babcb_2]

19280

)ampuri 19280( © Ramón Berenguer Infante de Aragón, Comte d’ Empordà [0812], b1308 d+1366

[N] Conde de Prades [Ara1324, res1341]

[N] Comte d’ Empordà [0812, conf Es1341]; Es= Conde de Ampurias

[S] Schwennicke ES3,1: 70

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: t131A

[SI] Internet (genealogy.euweb.cz)

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

_1m1327 {abc}

)roma__ 18343d( © Blanca d’ Anjou, d-1337

_2m1338 {}

)ejeric 33496ae( © Maria Fernandez de Aragón, b1310 d~1364

>a © Juan

>b © Juana

>c © Blanca

a

)ampuri 19280a( © Juan I. de Aragón, Conde de Ampurias [0812], b1338 d1398

[S] Schwennicke ES 3,1[1984]: t131A

[SI] Internet (genealogy.euweb.cz)

_1m1364 {}

)sicili 19120ff( © Bianca de Aragón, d1372-1374

_2m1373 {abc}

)aragon 19200ag( © Juana Infanta de Aragón, b1344 d1385

>a © Juan

>b © Pedro

-c © Leonor de Aragón, d(j)

aa

)ampuri 19280aa( © Juan I. de Aragón, Conde de Ampurias [0812], b1375 d1401

_m1399 {}

)cardon 7368c( © Elfa de Cardona, d1420

ab

)ampuri 19280ab( © Pedro de Aragón,  Conde de Ampurias [0812], d1401-1402

_m1399 {}

)verges 34498( Juana de Rocaberti, Baronessa de Verges, d1415 sive d1416

b

)ampuri 19280b( © Juana de Aragón, b1330 d1395

_m1346

)villen 33500( Fernando Manuel, Señor de Villena, d1355

c

)ampuri 19280c( © Blanca d’ Aragón, b1334 sive b~134

[N] VN sive /Beatriz vel Isabel

_m1348

)cardon 7368( © Hugo Folch de Cardona, 1. Conde de Cardona [Ara1357], b1328 sive b1330 d1400

 

Conde de Ampurias [0812.5]

ex )segorb 5464a(  [F5464_1]

33501

)ampuri 33501( © Juan de Aragón y Castro de Portugal, 33. Conde de Ampurias [0812], d(v)

[S] Soler NE [2008]: 443

 

Conde de Ampurias [0812.6]

ex )comare 2190aba(  [F2190ab_1]

2340

)ampuri 2340( © Luis (Ramón) Folch de Cardona de Aragón y de Córdoba, 35. Conde de Ampurias [0812], b1558 sive b1568 d(mv)1596

[N] 11. Conde de Prades [Ara1324]

[S] Soler NE [2008]: 176

[S] Salazar ÁC [1795]: 219

[SI1] Internet (www.geneall.net)

[SI] Internet (www.fundacionmedinaceli.org/casaducal)

_m {abcd}

)medina 2409aac( © Ana Enríquez de Cabrera y Mendoza, b~1560

<a © Enriqué (Ramón), vide )segorb 10023(

-b © Luis de Córdoba y Aragón, Caballero [SI]

>c © Juana

>d © Ana

c

)ampuri 2340c( © Juana Fernández de Córdoba y Enríquez, b~1580 d1624

[N] FN sive de Córdoba Aragón

_m1608

)frias_ 395a( Juan Fernández de Velasco, Tovar y Guzmán, 5. Duque de Frías [Cst&Ara1492], b~1550 d1613

d

)ampuri 2340d( © Ana Fernández de Córdoba y Aragón, b1587

[N] VN sive Mariana

[N] FN sive /y Enríquez de Mendoza

_m1607

)medell 2334aaaae( © Pedro Portocarrero y Fernández de Córdoba, 5. Conde de Medellín [Cst1456], b~1575

 

Conde de Ampurias [0812.7]

ex )segorb 10023aa(  [F10023a_1]

10025

)ampuri 10025( Enrique de Aragón y Sandoval, 41. Conde de Ampurias [0812], b1632 d(v)1637

 

Conde de Ampurias [0812.8]

ex )segorb 4759a(  [F4759_2]

8140

)ampuri 8140( Sol María de la Blanca de Medina y Orléans-Braganza, 55. Condesa de Ampurias [0812], b1986

[N] 55. Condesa de Ampurias [0812, succ2006m]