COMPACTGEN names & titles starting with ARAUNA

[first uploaded 2018-08-28]

 

Content of this file

 

de Arauna

 

de Arauna

65745

)arauna 65745( Juan de Arauna y Mallea, d1789

[S] Perez PRS [2][1943]: 29-30

_m {abcde}

)villar 14044c( Ramona de la Cuadra y Mollinedo, b1725 d1797

-a Manuel de Arauna y de la Cuadra, b1746 d1767

>b Manuela

>c Luisa

-d María de Arauna y de la Cuadra, b1759 d1835

-e Paula de Arauna y de la Cuadra, b1757 d1826

b

)arauna 65745b( Manuela de Arauna y de la Cuadra, b1747

[N] FN ??Arana

_m1770

)biota_ 83a( Bartolomé Landaburu y Alzaga, Vizconde de Biota [Es1772], b1741 d1780

c

)arauna 65745c( Luisa de Arauna y de la Cuadra, b1748 d1829

_m1772

Francisco Gil de Rada