COMPACTGEN names & titles starting with BAIGUE

[first uploaded 2016-12-02]

 

Vizconde de Baiguer

ex )casato 4482c(  [F4482_1]

54452

)baigue 54452( © Luis (María) de Mora y Narváez, 20. Vizconde de Baiguer [Nav1033], b1954

[S849] Elenco GT 25[1992]: 248

[SI1] Internet (www.geneall.net)

_m {ab}

Cristina Fernández de Córdoba y Ruíz de Ocejo

-a © Cristina Mora y Fernández de Córdoba

-b © Rocío Mora y Fernández de Córdoba