COMPACTGEN Names & titles starting with BAJZAT

[first uploaded 2019-09-16]

 

Content of this file

 

Bajzáth de Pésak Báró

 

1

 

Bajzáth de Pészak Báró

1

)bajzat 1( György (András) Bajzáth de Pészak Báró [Hu1859]

[N] [Bajzáth de Pészak; transf] Bajzáth de Pészak Báró [Hu1859]

[S] Frank AA 1[1928]: 13

[S] Schwennicke ES 4[1981]: tab62

_m {a}

Maria Theresia Bernrieder von Berneck

a

)bajzat 1a( Valerie Bajzáth de Pészak Bárónő [Hu1859], b1827 d1920

[N] FN sive Freiin Bajzáth-Pészak

_m1865

)pappen 10ghd( © Alexander Graf zu Pappenheim [HRR1742], b1819 d1890