COMPACTGEN names & titles starting with BALWEI

[first uploaded 2017-03-18]

 

Balwein von Zweibrücken

56337

)balwei 56337( Johann Heinrich Balwein von Zweibrücken

[S] Buttlar-Elberberg SAR [1888]: tSchenk4

_m {a}

Helene Catharine von Münchingen

a

)balwei 56337a( Sophie Luise Balwein von Zweibrücken, b1658 d1696

_m1690

)schenk 47575( © Craft Wilhelm Schenck zu Schweinsberg, b1656 d1695