COMPACTGEN * Names & titles of BECHE

[first uploaded 2018-08-30]

 

Content of this file

 

de la Beche

de Beche

 

de la Beche [1]

65778

)beche_ 65778( Philip de la Beche, b~1250

[SI] Internet (wc.rootsweb.com file=:2753682)

_m {abc}

)porhoe 17718ck( Joan la Zouche, b~1270

>a Nicholas

>b John

>c Robert

a

)beche_ 65778a( Nicholas de la Beche, b~1295 !d1347

[SI] Internet (wc.rootsweb.com file=:2753682)

_1m~1316 {}

Joan de Echingham, b~1295

_2m+1337 {a}

)poynin 25485ac( Margery Poynings, b~1300

-a Nicholas de la Beche, b~1338

b

)beche_ 65778b( John de la Beche, b1288

[S] Burke 5EP: 38

[SI] Internet (wc.rootsweb.com file=:2753682)

_m {abcd}

Isabella Elmridge, b~1300

-a John de la Beche, 1328

>b Nicholas

>c Joan

>d (f)

bb

)beche_ 65778bb( Nicholas de la Beche, d(o)1345 (ecc4-5) !d1347

[N] !Baron la Beche [En1342] because he was summoned to a Council and not to Parliament

[S] Burke EP [5][1883]: 38

[S] Cokayne CP [2]4[1916]: 134-135

bc

)beche_ 65778bc( Joan de la Beche, b1317 d~1341

[N] FN sive de la Beech

[SI] Internet (wc.rootsweb.com file=:2753682)

_1m~1337

)sackvi 20027aaa( Sir Andrew Sackville, b1306 d1370

_2m

Sir Thomas Langford

bd

)beche_ 65778bd( (f) de la Beche

_m
Robert
Danvers

c

)beche_ 65778c( Robert de la Beche, b~1299

[SI] Internet (wc.rootsweb.com files=:2753682, john_d_newport)

_m {a?b}

[N] query if Joan [beche_ 65778cb] is daughter of Robert [beche_ 65778c]

Idonea de Fresney, b~1300

-a Ela de la Beche. b~1320

>b Joan

cb

)beche_ 65778cb( Joan ?de Beche

[SI] Internet (www.medievalgenealogy.org.uk)

_1m

Stephen de Somery

_2m

Geoffrey de Craucombe

_3m

)montz_ 65780( Eble de Montz