COMPACTGEN names & titles starting with BENAVE

[first uploaded 2019-09-02]

 

Content of this file

 

de Benavent

Marqueses de Benavent (Line of Succession)

Marqués de Benavent

de Benavente

Duque de Benavente

Duques de Benavente [1473] (Line of Succession)

Marqués de Benavente

Condes de Benavente (Line of Succession)

Conde de Benavente

Visconde de Benavente

 

1 2 3 4 5 6

 

de Benavent [1]

20103

)benave 20103( Bernard I. de Benavent, d+1214; de Benavent

[N] Chevalier

[S] Archives GNF 10[1846] NM12-13

_m {ab}

(f)

-a Pierre de Benavent, d(o)+1230

>b Marthe

b

)benave 20103b( Marthe de Benavent, b~1185 d+1248; de Benavent

_1m~1220

)tourne 20101( © Aldebert Garin du Tournel, b~1180 d+1240

_2m

Pons de Carlat

 

de Benavent [2]

ex )tourne 20101b(  [F20101_1]

20104

)benave 20104( © Henri de Benavent, d+1295; de Benavent

[S] Archives GNF 10[1846] NM13-14

_m {a}

(f)

a

)benave 20104a( © Bernard II. de Benavent, d(w1350); de Benavent

[N] Chevalier

[S] Archives GNF 10[1846] NM13

 

Line of Succession

Marqueses de Benavent

 

Martí de Sabater y Sanz de Latrás, 1. Marqués de Benavent [Es1702, dipl1703], d1711.

├─Anton de Sabater y de Copons, 2. Marqués de Benavent [Es1702], d1744.

└─(María) Teresa de Sabater y Alemany, 3. Marquesa de Benavent [Es1702], d1750.

  └─Felip Mariano de Riquer y de Sabater, 4. Marqués de Benavent [Es1702], b1713 d1794.

    ├─Borja de Riquer y de Ros, 5. Marqués de Benavent [Es1702], b1768 d1849.

    │ └─Borja de Riquer y Gallegos, b1798 d(mv)1838.

       └─Martín de Riquer y de Comellas, 6. Marqués de Benavent [Es1702], b1820 d1888.

    └─Raimunda de Riquer y de Ros, b1771 sive b1772 d1835.

      └─Carlos de Sentmenat y Riquer, 8. Marqués de Castelldosríus [Es1696], b1794 d1855 sive d1856.

        └─ Ramón de Sentmenat y Saenz-Ramírez, 9. Marqués de Castelldosríus [Es1696], b1842 d1873.

          ├─Luis de Sentmenat i de Sentmenat, 7. Marqués de Benavent [Es1702. rehab1915], d(o)1933 !d(o)1935.

          └─Carlos de Sentmenat y de Sentmenat, 10. Márqués de Castelldosríus [Es1696], b1862 d1935.

            ├─María de la Concepción de Sentmenat y Güell, 8. Marquesa de Benavent [Es1702, succ1952], d-1971.

            └─Félix de Sentmenat y Güell, 11. Marqués de Castelldosríus [Es1696], 9. Marqués de Benavent [Es1702,

              succ1971m, res1973], b1908 d1990 ??d1975.

              └─Juan de Sentmenat y de Urruela, 10. Marqués de Benavent [Es1702, succ1973], b1936

 

Marqués de Benavent [1702.1]

ex )sabate 24260aaaaa(  [F24260aaaa_1]

24262

)benave 24262( Martí de Sabater y Sanz de Latrás, 1. Marqués de Benavent [Es1702], d1711

[N] 1. Marqués de Benavent [Es1702, dipl1703]

[N] 1. Marqués de Sabater

[N] FN sive /y d’ Agullana

[S] Elenco GT 25[1992]: 148

[S] García EHC 81=DHG 79[R1958]: 20

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI1] Internet (www.geneall.net)

_1m1679 {a}

Rafaela de Alemany y de Navel

_2m {b}

Teresa de Copons y de Grimau

>a María Teresa

>b Anton

a

)benave 24262a( (María) Teresa de Sabater y Alemany, 3. Marquesa de Benavent [Es1702], d1750

_m1705

)riquie 1( Baltasar de Riquer y de Giuo, b1675

 

b

)benave 24262b( Anton de Sabater y de Copons, 2. Marqués de Benavent [Es1702], d174

 

 

Marqués de Benavent [1702.2]

ex )riquie 1a(  [F1_1]

1

)benave 1(Felip Mariano de Riquer y de Sabater, 4. Marqués de Benavent [Es1702], b1713 d1794

[N] VN Cat= Felip Marià

[SI] Internet (www.geneall.net)

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m1767 {ab}

Juana de Ros y Delas, b1749 d1824

>a Borja

>b Raimunda

a

)benave 1a( Borja de Riquer y de Ros, 5. Marqués de Benavent [Es1702], b1768 d1849

[S] Elenco GT 25[1992]: 230

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m1797 {abcdefg}

)casada 3975d( María del Carmen Gallegos, Dávalos y del Castillo, 5. Condesa de Casa Dávalos [Es1744], d1844

>a Borja

-b María del Carmen de Riquer y Gallegos, b1799 d1853

>c Ramón

-d Manuel de Riquer y Gallegos, b1802 d1871

>e José

-f Fernando de Riquer y Gallegos, b1805

-g Rosa de Riquer y Gallegos

aa

)benave 1aa( Borja de Riquer y Gallegos, b1798 d(mv)1838

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_1m1821 {a}

Mariana Comellas y Sanromá, b1797 d1821

_2m1822 {bcdefgh}

Pastora Valls y Crustòfol, b1804 d1876

>a Martín

>b Madrona

>c Xavier

-d Victor de Riquer y Valls

-e Esteban de Riquer y Valls

>f José

-g Isidro de Riquer y Valls, b1832

>h Antonia

aaa

)benave 1aaa( Martín de Riquer y de Comellas, 6. Marqués de Benavent [Es1702], b1820 d1888

[N] FN sive /Comelles

[N] 6. Conde de Casa Dávalos [Es1744]

[S] Elenco GT 25[1992]: 230

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m1853 {abcdef}

Elisea Ynglada y Moragasb1831 d1881

-a Francesc de Riquer y Ynglada, d1928

<b Alejandro, vide )casada 48429(

-c Jose de Calasanz de Riquer y Ynglada

-d Elena de Riquer y Ynglada

-e Josefina de Riquer y Ynglada

-f Antonia de Riquer y Ynglada, d1888

aab

)benave 1aab( Madrona de Riquer y Valls, b1822

_m

Juan Sans

aac

)benave 1aac( Xavier de Riquer y Valls, b1824

_m1848 {}

Rosa Carbonell

aaf

)benave 1aaf( José de Riquer y Valls, b1829

_m1851 {}

Francisca Clariana

aah

)benave 1aah( Antonia de Riquer y Valls, b1835

_m

Isidro Niubo

ac

)benave 1ac( Ramón de Riquer y Gallegos, b1800 d+1856

_m {}

Manuela Flores

ae

)benave 1ae( José de Riquer y Gallegos, b1803

_m1834 {}

Manuela Pingarrín

b

)benave 1b( Raimunda de Riquer y de Ros, b1771 sive b1772 d1835

_m1792

)castel 5047daa( Carlos de Sentmenat y de Puiggener, b1771 d1802 !d1882

 

Marqués de Benavent [1702.3]

ex )castel 5047daabbb(  [F5047daabb_1]

6398

)benave 6398( Luis de Sentmenat i de Sentmenat, 7. Marqués de Benavent [Es1702], d(o)1933 !d(o)1935

[N] 7. Marqués de Benavent [Es1702, rehab1915]

[SN] Boletin OE [1952]: 2858

[S] Elenco GT 25[1992]: 148

[SN] Gaceta M: 278[21915]: 44

[S] Mayoralgo MN 1933

[SI] Internet (ca.wikipedia.org/wiki)

 

Marqués de Benavent [1702.4]

ex )castel 6397b(  [F6397_1]

2

)benave 2( María (de la Concepción) de Sentmenat y Güell, 8. Marquesa de Benavent [Es1702], d-1971

[N] 8. Marquesa de Benavent [Es1702, succ1952]

[SN] Boletin OE [1952]: 2858

[SN] Boletin OE [1971]: 19952

[S] Elenco GT 25[1992]: 148

[S] Mayoralgo MN 1935

_m

)pries_ 7488b( Álvaro Pries y Gross

 

Marqués de Benavent [1702.5]

ex )castel 6397ac(  [F6397a_1]

3

)benave 3(Juan de Sentmenat y de Urruela, 10. Marqués de Benavent [Es1702], b1936

[N] 10. Marqués de Benavent [Es1702, succ1973]

[N] Marqués de Oris [Es1708]

[S] Boletin OE [1973]: 1191

[S] Elenco GT 25[1992]: 148

[SI] Internet (www.geneall.net)

_1m1963 {abcde}

Mercedes Bertrand y Marfa, b1943

_2m1996 {}

Carmen Noguera de Erquiaga, b1952

-a Gonzalo de Sentmenat y Bertrand, b1964

-b Tristán de Sentmenat y Bertrand, b1965

-c Juan de Sentmenat y Bertrand, b1966

-d Carlos de Sentmenat y Bertrand, b1970

-e Félix de Sentmenat y Bertrand, b1971

 

de Benavente

5

)benave 5( Cristóbal de Benavente; en Benavente

[SRC] Garcia EHG 13= DHG 11[R1954]: 196

_m {a}

Isabel de Ricón

a

)benave 5a( Bartolomé de Benavente-Benavides

[S] Browne JPL [2009]: 261

[S] Garcia EHG 13= DHG 11[R1954]: 196

_m {ab}

Ana [de Almazan y] de la Cerda

-a Juan de Benavente-Benavides y de la Cerda, Caballero [SI1625]

<b Cristóbal, vide )fontan 9351(

 

Duque de Benavente [1370]

ex )castil 19501d(  [F19501_3]

27570

)benave 27570( © Fadrique de Castilla, Duque de Benavente [Cst1370], b(i)1360 d1394

[N] Duque de Benavente [Cst1370 sive1378 sive1379, depos1394]

[S] Ramos DCA [1781]: 73

[S1291] Hidalguia RG 1[1953]: 21

[SI] Internet (worldroots.com)

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (es.wikipedia.org)

_m(i) {a}

)castil 27572( © Leonor Sánchez de Castilla, b(i)-1374 d1444

<a © Leonor, vide )castil 27571(

 

Line of Succession

Duque de Benavente [1473]

 

Rodrigo Alonso-Pimentel y Vigil de Quiñones, 1.  Duque de Benavente [Cst1473], d1499

└─Alfonso Alonso-Pimentel, 2. Duque de Benevente [Cst1473], b~1470 d1530

  └─Antonio Alonso-Pimentel, 3. Duque de Benavente [Cst1473], b~1500 d1575

    ├─Luis Pimentel, 4. Duque de Benavente [Cst1473], d(c)1576

    └─Juan Alonso-Pimentel y Herrera, 5. Duque de Benavente [Cst1473], GdE, b~1565 d1621

      └─Juan Alonso-Pimentel y Herrera, 5. Duque de Benavente [Cst1473], GdE, b~1565 d1621

        └─Juan (Francisco) Alonso-Pimentel y Ponce de León, 7. Duque de Benavente [Cst1473], GdE, b1594 d1652

          └─(Alonso) Antonio Alonso-Pimentel de Quiñones y Herrera, 8. Duque de Benavente [Cst1473], d1677

            └─Francisco (Casimiro) Alfonso-Pimentel y de la Cueva, 9. Duque de Benavente [Cst1473], b1655 d1709

              └─Antonio (Francisco) Alonso-Pimentel y Zúñiga, 10. Duque de Benavente [Cst1473] y GdE, d1743

                └─Francisco Alonso-Pimentel y Borja, 11. Duque de Benavente [Cst1473] y GdE1 [1752], b1706 d1763

                  └─María (Josefa de la Soledad) Alonso-Pimentel Téllez-Girón, Principessa di Anglona [Sar1767],

                    12. Duquesa de Benavente [Cst1473] y GdE, b1752 sive b1750 d1834

                    ├─Francisco (de Borja) Téllez-Girón y Pimentel, ??Duque de Béjar [Cst&Ara1485], b1785

                    d(m)1820

                    │ ├─Pedro de Alcantara Téllez-Girón y Beaufort, 10. Principe di Eboli [Sic1559], 13. Duque de

                    │ │ Benavente [Cst1473, succ1834] y GdE, b1810 d(c)1844

                    │ └─Mariano Francisco Téllez-Girón y Beaufort [etc], 11. Principe di Eboli [Sic1559], 14. Duque de

                       Benavente [Cst1473] y GdE, b1814 d(o)1882

                    └─Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel, 2. Principe di Anglona [Sar1767], b1786

                      sive b1785 d1851

                      ├─Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Fernández de Santillán, 15. Duque de Benavente [Cst1473,

                      succ1882] y GdE, b1812 d1900 sive d?1898

                      │ └─María de los Dolores Téllez-Girón y Dominé, 16. Duquesa de Benavente [Cst1473] y GdE,

                         b1859 d(o)1920

                      └─Tirso (María) Téllez-Girón y Fernández de Santillán, b1817 d1871

                        └─Francisco de Borja (Bernardino) Téllez-Girón y Fernández de Velasco, 16. Duque de Escalona

                          [Cst1472], b1839 d1897

                          └─Mariano Téllez-Girón y Fernández de Cordoba, 17. Duque de Escalona [Cst1472], b1887

                            d1925 sive d1931

                            └─Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada [etc], 17. Duquesa de Benavente [Cst1473,

                              succ1940m&1952] y GdE, b1925 d-2016

                              └─Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, 18. Duquesa de Benavente [Cst1473;

                                succ2016m] y GdE, b1950

 

Duque de Benavente [1473.1]

ex )benave 2286aaa(  [F2286aa_1]

1899

)benave 1899( © Rodrigo Alonso-Pimentel y Vigil de Quiñones, 1. Duque de Benavente [Cst1473], d1499

[N] 1. Duque de Benavente [Cst1473 sive 1483]

[N] 4. Conde de Benavente [Cst1398]

[N] 3. Conde de Mayorga [Cst1435]

[S] Elenco GT 25[1992]: 148

[S] Moreno GG [1924]: 52-53

[S1291] Hidalguia RG 1[1953]: 24

[S] Soler NE [2008]: 57

[SI] Internet (users.swing.be/sw239020)

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m1466 {abcd}

)escalo 4818d( © María Pacheco

>a © Alfonso

<b © Luis, vide )villaf 13633(

>c © Maria

>d © Beatriz

a

)benave 1899a( © Alfonso Alonso-Pimentel, 2. Duque de Benevente [Cst1473], b~1470 d1530

[N] 5. Conde de Benavente [Cst1398]

[N] 4. Conde de Mayorga [Cst1435]

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 24

[S] Moreno GG [1924]: 53

[SI] Internet (s.wikipedia.org)

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (www.geneall.net)

_1m {abcdefg}

)frias_ 5461a( Ana Herrera y de Velasco, b1500

_2m {h}

)montea 1472c( © Inés de Mendoza

_3m(i) {ij}

María González de Acevedo

<a © Rodrigo, vide )mayorg 2287(

>b © Antonio (Bernardino)

>c © Blanca

>d © María (Ana)

>e © Catalina

<f © Pedro, vide )viana_ 27765(

-g © Juan Pimentel

>h © María

-i © Juan Pimentel, b(i); relig

>j © Alfonso

ab

)benave 1899ab( © Antonio (Bernardino) Alonso-Pimentel, 3. Duque de Benavente [Cst1473], b~1500 sive b1514 d1575

[N] 3. Duque de Benavente [Cst1473]; Grande de España

[N] 6. Conde de Benavente [Cst1398]

[N] 6. Conde de Mayorga [Cst1435]

[S1] Hidalguia RG 1[1953]: 24

[S] Moreno GG [1924]: 53

[S] Soler NE [2008]: 121

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (www.geneall.net)

_m {abcd}

)medina 2409b( © (María) Luisa Téllez-Girón y Enríquez, d1573

<a © María, vide )huesca 59(

>b © Luis

>c © Juan

>d © Luisa

abb

)benave 1899abb( © Luis Alonso-Pimentel, Herrera y Enriquez, 4. Duque de Benavente [Cst1473], d(co)1576

[N] 4. Duque de Benavente [Cst1473]; Grande de España

[N] 7. Conde de Benavente [Cst1398]

[N] 7. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] 2. Conde de Villalón

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 24

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[S] Soler NE [2008]: 122

abc

)benave 1899abc( © Juan Alonso-Pimentel y Enríquez de Herrera, 5. Duque de Benavente [Cst1473], b~1565 d1621

[N] 5. Duque de Benavente [Cst1473], Grande de España

[N] 8. Conde de Benavente [Cstg1398]

[N] 8. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] 3. Conde de Villalón

[N] Comendador [SI]

[S] Soler NE [2008]: 122

[S] Moreno GG [1924]: 53

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 24

[SI] Internet (www.genmarenostrum.com)

[SI1] Internet (www.geneall.net)

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (es.wikipedia.org/wiki)

[SM] Email 2018-01-20 from Oliver Rost

_1m1569 {ab}

)luna__ 12284bbaab( © Catalina Vigil de Quiñones y Zúñiga, 6. Condesa de Luna [Cst1462], d1574 !d1564

_2m1582 {cdefg}

)mirand 1837ahab( © Mencía de Zúñiga Requescens, Baronesa de Rosanés, !b~1570 d1618

_3m {h}

[N] 3m=(f) is either _1m=Catalina or _2m=Mencía

(f)

>a © Antonio

>b © María

<c Juan, vide )villar 4845(

>d María

>e Manuel

<f Jerónimo, vide )bayona 14216(

>g Teresa

>h Diego

abca

)benave 1899abca( © Antonio Alonso-Pimentel y Vigil de Quiñones, 6. Duque de Benavente [Cst1473], b~1570 d1633

[N] 6. Duque de Benavente [Cst1473], Grande de España

[N] 9. Conde de Benavente [Cst1398]

[N] 7. Conde de Luna [Cst1462]

[N] 9. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] FN Pt= /Quinhones

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 24-25

[S] Soler NE [2008]: 123

[S] Morais PL 4,1[1946]: 404-405

[S] Moreno GG [1924]: 53

[S] Soler NE [2008]: 60, 88

[SI] Internet (www.geneall.net)

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SM] Email 2018-01-20 from Oliver Rost

_1m1594 {abcdefgh}

)arcos_ 2343bab( © María Ponce de León y Zúñiga, b1572 d1618

_2m1625 {}

)tavara 5203aac( Leonor Pimentel

>a © Juan Francisco

<b © Rodrigo Alonso, vide )viana_ 0(

>c © Claudio

-d © Luis Alonso-Pimentel y Ponce de León

>e © Teresa (María)

>f © Maria

>g © Catalina

>h © María Magdalena

abcaa

)benave 1899abcaa( © Juan (Francisco) Alonso-Pimentel y Ponce de León, 7. Duque de Benavente [Cst1473], b1594 d1652

[N] 7. Duque de Benavente [Cst1473], Grande de España

[N] 10. Conde de Benavente [Cst1398]

[N] 10. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] 8. Conde de Luna [Cst1462]

[N] Ritter [GV1647]

[S] Soler NE [2008]: 124

[S] Moreno GG [1924]: 53

[S] Salazar ÁC [1795]: 66

[S1291] Hidalguia RG 1[1953]: 25

[SI] Internet (www.apellidochacon.es)

[SI1] Internet (www.geneall.net)

_1m1614 {ab}

)velez_ 346aacb( © Mencía Fajardo-Chacón y Recqueséns

_2m1648 {}

)castro 1469aaaak( © Antonia de Mendoza

<a © (Alonso) Antonio, vide )benave 1501(

<b © Juan, vide )benave 1898(

abcac

)benave 1899abcac( © Claudio Pimentel y Quiñones

[N] FN sive /y Ponce de León

[N] Caballero [Ac]

[N] [jur.uxor] Marqués de Taracena

[S] Salazar HCL 2[1697]: 709

[SI1 Internet (www.geneall.net)

_m {a}

)tarace 7701b( Leonor (Juana) de Ibarra y Cardona, 2. Marquesa de Taracena [Es1639]

<a Antonio, vide )tarace 10895(

abcae

)benave 1899abcae( © Teresa (María) Pimentel y Ponce de León, b1596 d1682

_m1619

)soma__ 27837( © António (Francisco) Fernández de Córdoba, Folch de Cardona y Requesens, 6. Duque de Soma [Cst&Ara1502], b(c1600) d1659

abcaf

)benave 1899abcaf( © Maria Pimentel

_m

)navas_ 2686aaa( © Antonio Dávila, 4. Marqués de las Navas [Es1533], d(o)

abcag

)benave 1899abcag( © Catalina Pimentel Ponce de León, d1690 sive d1694

_m

)alba__ 4719caa( © Fernando Álvarez de Toledo, 6. Duque de Alba de Tormes [Cst1472], b1595 d1667

abcah

)benave 1899abcah( © María Magdalena Pimentel, d(o)

_m

)viana_ 10995( Rodrigo Alonso Pimentel y Ponce de León, 6. Marquês de Viana del Bolho [Es/Pt]

abcb

)benave 1899abcb( © María Pimentel y Quiñones, b~1560 d(w1642)

[N] FN sive Pimentel de Blanco

_m

)velez_ 346aac( © Luis Fajardo-Chacón y Recqueséns, 4. Marqués de los Vélez [Cst1507], b1571(c1576) d1631

abcd

)benave 1899abcd( © María Pimentel y Mendoza, b~1600 d1664

[N] VN sive Mencia

_m

)frechi 339a( Fernando Álvarez de Toledo y Portugal, 2. Marquês de Frechilla y Villarramiel [Es1585, Pt1588], b1597 d1624 sive d1621

abce

)benave 1899abce( © Manuel Pimentel, b~1590

[S] Felgueiras NFP 22[1940]: 174

_m {abc}

)feira_ 1aaabba( © Joana Forjaz Pereira, 7. Condessa da Feira [Pt1481]

<a © João, vide )feira_ 2(

<b © Fernando, vide )feira_ 3(

>c © Maria

abcec

)benave 1899abcec( © Maria Pimentel Pereira] de Gusmão, b~1625 d1648

_m

)gouvea 5187c( João da Sylva, 2. Marquês de Gouvea [Pt1625], b~1625 d1686

abcg

)benave 1899abcg( © Teresa Pimentel, d(o)(w1692)

_m

)fuente 8866( Juan Alonso de Guzmán y Fuentes, 3. Marqués de Fuentes [Es1603], d(o)1695

abch

)benave 1899abch( © Diego Pimentel

[SI] Internet (es.wikipedia.org/wiki)

_m {a}

)villav 14135ab( © Magdalena de Guzmán y Zúñiga, 3. Condesa de Villaverde [Es1602]

<a Mencía, vide )villav 14136(

abd

)benave 1899abd( © Luisa Pimentel

_m

)oropes 337faab( © Juan Álvarez de Toledo, Monroy y Ayala, 5. Conde de Oropesa [Cst1475], b1550 d1619

ac

)benave 1899ac( © Blanca Pimentel de Velasco, b~1500

[N] VN sive Ana

_m

)aguila 2339aa( © Juan II. Fernández Manrique de Lara y Manrique de Lara, 3. Marqués de Aguilar de Campóo [Cst&Ara1484], d1553

ad

)benave 1899ad( © María (Ana) Pimentel y Velasco

_m1523

)astorg 5459( © Pedro Álvarez Osorio, 4. Marqués de Astorga [Cst1465], d1560

ae

)benave 1899ae( © Catalina Pimentel y Velasco

_m

)luna__ 12284bba( © Claudio Fernández de Quiñónes y Mendoza, 4. Conde de Luna [Cst1462], d1563

ah

)benave 1899ah( © María Pimentel

_m1511

)monter 11027( © Alonso de Acevedo y Zúñiga, 3. Conde de Monterrey [Ara&Cst1474], b1496 d1559

aj

)benave 1899aj( © Alfonso Pimentel, b(i)

[N] Caballero [SI]

c

)benave 1899c( © Maria Pimentel

_m1491

)infant 4860aa( © Diego Hurtado de Mendoza, de la Vega y Luna, 3. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], b1461 d1531

d

)benave 1899d( © Beatrix Pimentel y Pacheco

_m

)coria_ 4727( © Garcia Álvarez de Toledo, 3. Marqués de Coria [Cst1472], b~1490 d(v)1510

 

Duque de Benavente [1473.2]

ex )benave 1899abcaaa(  [F1899abcaa_1]

1501

)benave 1501( © (Alonso) Antonio Alonso-Pimentel de Quiñones y Herrera, 8. Duque de Benavente [Cst1473], d1677

[N] 8. Duque de Benavente [Cst1473], Grande de España; sive Venavente

[N] 11. Conde de Benavente

[N] 11. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] 9. Conde de Luna

[N] Caballero [SI]

[S] Soler NE [2008]: 127

[S] García LS [1751]: 106

[S] Moreno GG [1924]: 53, 353

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 25

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (www.geneall.net)

_1m1637 sive m1639 {abcd}

)jabalq 4853ba( Isabel Francisca de Benavides y de la Cueva, 3. Marquesa de Jabalquinto [Es1617], d1653

_2m1658 {}

)laula_ 2726ab( © (María) Sancha Centurión de Mendoza y Córdoba, d1678

>a © Francisco (Casimiro)

>b © Antonia Teresa

<c © Gaspar (Vigil), vide )jabalq 2288(

a

)benave 1501a( © Francisco (Casimiro) Alfonso-Pimentel y de la Cueva, 9. Duque de Benavente [Cst1473], b1655 d1709

[N] 9. Duque de Benavente [Cst1473], Grande de España

[N] 12. Conde de Benavente

[N] 13. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] 11. Conde de Luna

[N] 5. Marqués de Jabalquinto [Es1617]

[N] 4. Marqués de Villarreal de Purullena [Es1627]

[N] Comendador [SI]

[N] Caballero [SI1693]

[S] Búrgos BE 1,4[1859]: 283

[S] Moreno GG [1924]: 53, 354

[S] Soler NE [2008]: 109

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 25

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (www.geneall.net)

_1m1670 {}

)guevar 3844d( Maria Antonia de Guevara, d1677

_2m1677 {abcdef}

)arion_ 562( © Manuela de Zúñiga Sotomaior y Silva, 2. Duquesa de Arión [Es1725], b1655 sive b~1640 d1712

<a © Francisco (Antonio), vide )mayorg 1(

>b © Antonio Francisco

<c © Juan Tomás, vide )viana_ 1(

>d © María

-e © Eugenia Pimentel, b1681

>f © Manuela.

ab

)benave 1501ab( © Antonio (Francisco) Alonso-Pimentel y Zúñiga, 10. Duque de Benavente [Cst1473], d1743

[N] 10. Duque de Benavente [Cst1473] y Grande de España

[N] 13. Conde de Benavente

[N] 5. Marqués de Villarreal de Purullena [Es1627]

[N] 15. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] 12. Conde de Luna

[N] 14. Conde de Alba de Liste [Cst1459] y Grande de España [1641]

[S] Moreno GG [1924]: 54, 354, 507

[S] Soler NE [2008]: 89, 109, 127

[S1291] Hidalguia RG 1[1953]: 25

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

_1m1695 {abd}

)gandia 1500abe( © (María) Ignacia de Borja [etc] y Fernández de Córdoba, b1677 d1711

_2m1715 {}

)houtek 27823af( © Maria Philippine van Horn, b1666 d1725

<a © Manuel, vide )mayorg 2(

>b © Francisco

<c © Ignacio, vide )medina 1(

>d © María Teresa

abb

)benave 1501abb( © Francisco Alonso-Pimentel y Borja, 11. Duque de Benavente [Cst1473], b1706 sive b1707 d1763

[N] FN sive /Afonso-Pimentel

[N] 11. Duque de Benavente [Cst1473] y Grande de España 1a clase [1752]

[N] 13. Duque de Gandía [Ara1483, succ1755/1756] y Grande de España [1520]

[N] 3. Duque de Arión [Es1729, res] y Grande de España

[N] 10. Duque de Medina de Ríoseco [Es1538, res] y Grande de España [1520]; sive /Río Seco

[N] [pretend] 13. Principe di Squillace [SiN1494]; Es= Esquilache

[N] 15. Conde de Alba de Liste [Cst1459] y Grande de España [1641]

[N] 11. Marqués de Lombay [Ara1530]

[N] 7. Marqués de Jabalquinto; sive Javalquinto

[N] 8. Marqués de Villarreal de Purullena [Es1627, vend1751]

[N] 13. Conde de Oliva [Ara1448]

[N] 10. Conde de Mayalde [Es1596, succ1756&1759]

[N] 12. Conde de Melgar [Cst&Ara1494, res]; !Grande de España

[N] 17. Conde de Mayorga [Cst1435]

[N] 7. Conde de Villaflor

[N] 15. Conde de Luna

[N] !1. Conte di Osilo [Sar1767]

[N] !Principe di Anglona

[S] Garcia DGS [1770]: 284

[S] Moreno GG [1924]: 35, 54, 94, 354, 507

[S] Soler NE [2008]: 89, 92, 127, 129, 239, 291, 362

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 23-24

[SI] Internet (www.terra.es/personal9/luisgut)

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (www.geneall.net)

[SI] Internet (es.wikipedia.org)

_1m1731 {}

)santis 1849b( Francisca de Benevides y de la Cueva, d(o)1735

_2m1738 {ab}

)osuna_ 1503bcbbfb( © (María) Faustina Téllez-Girón, Alonso-Pimentel, Borja y Perez de Guzmán, b1724

<a © María (Josefa de la Soledad), vide )anglon 1502(

<b © Antonio Francisco [etc], vide )mayorg 3(

abd

)benave 1501abd( © María Teresa Pimentel y Borja, b~1715 d1721 sive d1727 sive d1728

_m

)cabra_ 6599( Francisco Javier Fernández de Córdoba y Folch de Cardona [etc], 14. Conde de Cabra [Cst1455], b1706 d(v)1735

_??m

)soma__ 1215b( Francisco (Javier) Fernández de Córdova y Folch de Cardóna y Aragón, 9. Duque de Soma [Cst&Ara1502], b1687 d1735 sive d1750

ad

)benave 1501ad( © María Pimentel  de Quiñones, b~1686 sive d~1670 d1701

_m1700

)bejar 7490( © Juan Manuel Lopez de Zúñiga Sotomayor y Castro, 11. Duque de Béjar [Cst&Ara1485], b1680 sive b~1670 d1747

af

)benave 1501af( © Manuela Alonso-Pimentel y Zúñiga, d1742

_m

)frias_ 4822( Agustin Fernández de Velasco y Bracamonte, 10. Duque de Frías [Cst&Ara1492], d1741 sive d1746

b

)benave 1501b( © (Antonia) Teresa Pimentel Benavides, b1646 d1707

_1m1665

)noia__ 12841aaab( © Andrea (Fabrizio) Pignatelli d’ Aragona, 5. Principe di Noia [SiN1600], b1640 d(dm)1677 sive d?1691

_2m1682

)hijár_ 6321( © Jaime (Francisco) Fernández de Híjar, 6. Duque de Híjar [Ara1483], b1625 d1700

_3m

)medina 345abf( © Juan Claros Pérez de Guzmán y Fernández de Córdoba, 11. Duque de Medina Sidonia [Cst1445], b1642 d1713

 

Duque de Benavente [1473.3]

ex )benave 1899abcaab(  [F1899abcaa_1]

1898

)benave 1898( © Juan Pimentel y Zúñiga

[N] VN sive Joseph sive José

[N] [jur.uxor] Marques de Mirabel, [jur.uxor] Marqués de Povar

[N] Señor de Allariz

[N] Comendador [Cv]

[S] Salazar ÁC [1795]: 66

[S] Soler NE [2008]: 125

[S] Trelles AI 2,3[1760]: 42

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m {a}

)mirabe 1904( Francisca de Zúñiga y Dávila, 5. Marquesa de Mirabel [Es1535]

<a © Antonio Gaspar, vide )malpic 1897(

<b © Manuel, vide )mirabe 2688(

<c © Pedro, vide )mirabe 2689(

>e © Sebastián

>f © María

e

© Sebastián Pimentel y Zúñiga

[N] Caballero [SI1693]

[S] Soler NE [2008]: 126

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m {a}

Isabel Luisa [etc] Zuluart y Muñil

<a © José Francisco, vide )malpic 1905(

f

)benave 1898f( © María Pimentel

_m

)fuente 13619( © Luis Rubín de Bracamonte y Dávila, 3. Marqués de Fuente el Sol [Es1645], b(p) d1712

 

Duque de Benavente [1473.4]

ex )anglon 1509a(  [F1509_1]

1552

)benave 1552( Pedro (de Alcántara) Téllez-Girón y Fernández de Santillán, 3. Principe di Anglona [Sar1767], 15. Duque de Benavente [Cst1473], b1812 d1900 sive d?1898

[N] 3. Principe di Anglona [Sar1767, succ1851]

[N] [pretend] Principe di Squillace [SiN1494]; Ews= Esquilache

[N] 15. Duque de Benavente [Cst1473, succ1882] y Grande de España

[N] 15. Duque de Béjar [Cst1485, succ1882]

[N] 17. Duque de Gandía [Ara1483] y Grande de España [1520]

[N] 18. Duque de Medina de Ríoseco [Es1538, succ1851, depos1884] y Grande de España [1520]

[N] 13. Duque de Osuna [Es1562] y Grande de España [1520]

[N] 19. Marques de Lombay [Ara1530, succ1845]

[N] Marqués de Peñafiel [Es1568, succ1845c]

[N] 10. Marqués de Javalquinto [Es1617] y Grande de España [1834]

[N] 17. Conde de Ureña [Cst1462]

[N] Caballero Gran Cruz [C-III]

[N] Cavaleiro Grão Cruz [VV]

[S] Guia F [1865]: 238

[S] Anales NE 4[1914]: 133

[S] Moreno GG [1924]: 54-55, 95, 158

[S] Soler NE [2008]: 92, 239-240, 293, 402, 404

[S] Guia FM [1850]: 229

[S] Guia OE [1877]: 247

[SI] Internet (www.geneall.net)

_m1857 {a}

)domine 1a( © Julia Fernanda de Dominé y Desmaissieres, b1842 d1901

<a María del Rosario, vide )lombay 1(

>b c María de los Dolores

<c Pedro, vide )lombay 2(

b

)benave 1552b( (María de los) Dolores Téllez-Girón y Dominé, Principessa di Anglona [Sar1767], 16. Duquesa de Benavente [Cst1473], b1859 d(o)1920

[N] [pretend] Principessa di Squillace [SiN1494]

[N] 16. Duquesa de Benavente [Cst1473, succ1901] y Grande de España

[N] 18. Duquesa de Gandía [Ara1483] y Grande de España [1520]

[N] 22. Marquesa de Lombay [Ara1530, succ1883]

[N] 12. Marquesa de Javalquinto [Es1617] y Grande de España [1834]

_m1887

Emilio Bessiers y Ramírez de Arellano, d1911

[N] FN sive /Bessières.

 

Duque de Benavente [1473.5]

ex )escalo 2460ba(  [F2460b_1]

4094

)benave 4094( © Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada [etc], 17. Duquesa de Benavente [Cst1473], b1925 d-2016

[N] 17. Duquesa de Benavente [Cst1473, succ1940m&1952] y Grande de España; sive Condesa-Duquesa de Benavente

[N] 20. Condesa de Benavente

[N] 9. Duquesa de Plasencia [1476, succ1962] y Grande de España

[N] 19. Duquesa de Gandia [Ara1483, succ1940] y Grande de España [1520]

[N] 16. Duquesa de Arcos [Cst&Ara1484, succ1943] y Grande de España [1520]

[N] 21. Duquesa de Medina de Rioseco [Es1538, succ1971, res1981] y Grande de España [1520]

[N] Duquesa de Escalona [Cst1472, succ1961m]

[N] 16. Duquesa de Osuna [Es1562, succ1931c, !res1993] y Grande de España [1520]

[N] 14. Duquesa de Uceda [Es1562, res1981] y Grande de España

[N] 16. Marquesa de Frechilla yVillarramiel [Es1585, succ1994mc]

[N] 15. Marquesa de Frómista [succ1968/1973/1983, res2000, depos2009]

[N] 13. Marquesa de Javalquinto [Es1617] y Grande de España [1834]; sive Jabalquinto

[N] 23. Marquesa de Lombay [Ara1530, succ1952c]

[N] Marquesa de Jarandilla [Es1599, rehab1993m, res1995]

[N] 12. Marquesa de Toral [Es1612, succ1994c]

[N] [Marquesado de Villa de Villar de Grajanejos [Es1607], rehab 1993m] 14. Marquesa de Villar de Grajanejos [Es1607, res1993]

[N] 21. Condesa de Oropesa [Cst1475] y Grande de España [1689]

[N] 12. Condesa de la Puebla de Montalbán [Es1573, succ1965m/1966c]

[N] 19. Condesa de Ureña [Cst1462, succ Es1971, res1995]

[N] 22. Condesa de Fuensalida [Cst1470, succ1995, depos1999] y Grande de España [1637]

[N] 17. Condesa de Peñaranda de Bracamonte [Es1602, succ1953] y Grande de España [1703]

[N] 15. Condesa de Salazar [Es1592, rehab1993m, res1994]

[N] 15. Condesa de Pinto [Es1624, succ1959c]

[S] Elenco GT 44[2011]: 502, 685, 1129

[SN] Boletin OE [1993]: 2705, 2708, 32707

[SN] Boletín OE: [1994] 16832

[SN] Boletin OE [1961]: 18075

[SN] Boletin OE [1965]: 10193-10194

[SN] Boletin OE [1995]: 1175

[SN] Boletin OE: [1999] 22724

[SN] Boletin OE: [2009] 42208

[S] Soler NE [2008]: 240, 294, 451

[SI] Internet (es.wikipedia.org)

_1m1946

)solis_ 4804baab( Pedro de Solis-Beaumont y Lasso de la Vega, b1916 d1959

_2m1963

)alcant 4085( José María de la Torre y Montalvo, 8. Marqués de Alcántara del Cuervo [Es1666], b1923 d1991

 

Duque de Benavente [1473.6]

ex )solis_ 4804baaba(  [F4804baab_1]

6918

)arcos_ 6918( Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, 18. Duquesa de Benavente [Cst1473], b1950

[N] 18. Duquesa de Benavente [Cst1473; succ2016m] y Grande de España; sive Condesa-Duquesa de Benavente

[N] 17. Duquesa de Arcos [Cst&Ara1484, succ1973, res2016] y Grande de España [1520]

[N] 17. Duquesa de Osuna [Es1562, succ2016m] y Grande de España [1520]

[N] 19. Marquesa de Berlanga [Es1529, succ2017m]

[N] 21. Marquesa de Peñafiel [Es1568, succ1955m/1956c, res2016]

[N] 17. Marquesa de Frechilla yVillarramiel [Es1585, succ2017m]

[N] 14. Marquesa de Jabalquinto [Es1617, succ2016m] y Grande de España [1834]

[N] 18. Condesa de Peñaranda de Bracamonte [Es1602, succ2016m] y Grande de España [1703]

[N] 16. Marquesa de Jarandilla [Es1599, succ.vit1995, res1995]

[N] 24. Marquesa de Lombay [Ara1530, succ2016m]

[N] 13. Marquesa de Toral [Es1612, succ2017m]

[N] 22. Condesa de Oropesa [Cst1475, succ2017m]

[N] 23. Condesa de Alcaudete [Es1529, succ2017m]

[N] 13. Condesa de la Puebla de Montalbán [Es1573; succ2016m]

[N] 16. Condesa de Pinto [Es1624, succ2016m]

[S] Elenco GT 25[1992]: 94

[SN] Boletin OE [1995] 8995, 36860

[SN] Boletin OE [1955]: 1491

[SN] Boletin OE [2016]: 22863-22865, 22867-22868, 22871, 22874, 72169, 72178

[SN] Boletin OE [2017]: 41637, 41640, 41645, 41647, 41649

[S] Soler NE [2006]: 93, 406, 451

_1m1973 m(s)

)castro 7596caaba( © Álvaro (María) de Ulloa y Suelves, 11. Marqués de Castro Serna [Es1698], b1950

_2m1994

Pedro Romero de Solís

 

Marqués de Benavente

6

)benave 6( Juan de Zúñiga y Requesens, 1. Marqués de Benavente [Es1607]

[S] Suplemento EGT 2[1991]: 17

 

Lineof Succession

Condes de Benavente

 

Benavente, Conde de [Cst1398]

Juan Alonso Pimentel, 1. Conde de Benavente [Cst1398], d1420

└─Rodrigo Alonso-Pimentel, 2. Conde de Benavente [Es1398], d1440

  └─Alonso Alonso-Pimentel y Enríquez, 3. Conde de Benavente [Cst1398], d1461

    └─Rodrigo Alonso-Pimentel y Vigil de Quiñones, 1.  Duque de Benavente [Cst1473], 4. Conde de Benavente [Cst1398], d1499

      └─Alfonso Alonso-Pimentel, 2. Duque de Benevente [Cst1473], 5. Conde de Benavente [Cst1398], b~1470 d1530

        └─Antonio Alonso-Pimentel, 3. Duque de Benavente [Cst1473], 6. Conde de Benavente [Cst1398], b~1500 d1575

          ├─Luis Pimentel, 4. Duque de Benavente [Cst1473], 7. Conde de Benavente [Cst1398], d(c)1576

          └─Juan Alonso-Pimentel y Herrera, 5. Duque de Benavente [Cst1473], 8. Conde de Benavente [Cst1398],

            b~1565 d1621

            └─Juan Alonso-Pimentel y Herrera, 5. Duque de Benavente [Cst1473], 9. Conde de Benavente [Cst1398],

              b~1565 d1621

              └─Juan (Francisco) Alonso-Pimentel y Ponce de León, 7. Duque de Benavente [Cst1473], 10. Conde de Benavente

                [Cst1398], b1594 d1652

                └─(Alonso) Antonio Alonso-Pimentel de Quiñones y Herrera, 8. Duque de Benavente [Cst1473], 11. Conde de

                  Benavente [Cst1398], d1677

                  └─Francisco (Casimiro) Alfonso-Pimentel y de la Cueva, 9. Duque de Benavente [Cst1473], 12. Conde de

                    Benavente [Cst1398], b1655 d1709

                    └─Antonio (Francisco) Alonso-Pimentel y Zúñiga, 10. Duque de Benavente [Cst1473], 13. Conde de

                      Benavente [Cst1398], d1743

                      └─Francisco Alonso-Pimentel y Borja, 11. Duque de Benavente [Cst1473], 14. Conde de Benavente

                        [Cst1398], b1706 d1763

                        └─María (Josefa de la Soledad) Alonso-Pimentel Téllez-Girón, 12. Duquesa de Benavente [Cst1473],

                          15. Condesa de Benavente [Cst1398], b1752 sive b1750 d1834

                          ├─Francisco (de Borja) Téllez-Girón y Pimentel, ??Duque de Béjar [Cst&Ara1485], b1785 d(m)1820

                          │ ├─Pedro de Alcantara Téllez-Girón y Beaufort, 13. Duque de Benavente [Cst1473],

                          │ │ 16. Conde de Benavente [Cst1398], b1810 d(c)1844

                          │ └─Mariano (Francisco) Téllez-Girón y Beaufort [etc], 14. Duque de Benavente [Cst1473],

                             17. Conde de Benavente [Cst1398, succ1845], b1814 d(o)1882

                          └─Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel, 2. Principe di Anglona [Sar1767],

                            b1786 sive b1785 d1851

                            ├─Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Fernández de Santillán, 15. Duque de Benavente [Cst1473],

                            18. Conde de Benavente [Cst1398], b1812 d1900 sive d?1898

                            │ └─María de los Dolores Téllez-Girón y Dominé, 16. Duquesa de Benavente [Cst1473],

                               19. Condesa de Benavente [Cst1398], b1859 d(o)1920

                            └─Tirso (María) Téllez-Girón y Fernández de Santillán, b1817 d1871

                              └─Francisco de Borja Bernardino Téllez-Girón y Fernández de Velasco, 16. Duque

                                de Escalona [Cst1472], b1839 d1897

                                └─Mariano Téllez-Girón y Fernández de Cordoba, 17. Duque de Escalona [Cst1472],

                                  b1887 d1925 sive d1931

                                  └─Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada [etc], 17. Duquesa de

                                    Benavente [Cst1473], 20. Condesa de Benavente [Cst1398, succ1952],

                                    b1925 d-2016

 

Conde de Benavente

ex )piment 1aaaa(  [F1aaa_1]

2286

)benave 2286( Juan Alonso-Pimentel, 1. Conde de Benavente [Cst1398], d1420

[S] Berni CTC [1769]: 131

[S] Búrgos BE 1,6[1860]: 16

[S] Elenco GT 25[1992]: 148

[S] Piferrer NE [2][2]1858]: 78

[S] Trelles AI 2,1[1760]: 326

[S1] Hidalguia RG 1[1953]: 23-24

[SI] Internet (www.genealogics.org)

_m {abc}

)meneze 5422bdae( © Joana Teles de Meneses, b~1340

>a © Rodrigo

>b © Theresa

>c © Brites

a

)benave 2286a( © Rodrigo Alonso-Pimentel, 2. Conde de Benavente [Es1398], d1440

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 24

[S] Soler NE [2008]: 57, 243

[SI] Internet (users.swing.be/sw239020)

_m1410 {abcd}

)castil 2416bd( © Leonor Enríquez de Mendoza, b~1390

>a © Alonso

<b © Juan Alfonso, vide )mayorg 0(

>c © Juana

>d © Beatriz

aa

)benave 2286aa( © Alonso Alonso-Pimentel y Enríquez, 3. Conde de Benavente [Cst1398], d1461

[N] 2. Conde de Mayorga [Cst1435]

[S] Hidalguia RG 1[1953]: 24

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (www.geneall.net)

_1m+1442 {abcd}

)quinon 58291e( María Vigil de Quiñones, d1477

_2m(i) {e}

(f)

<a © Rodrigo, vide )benave 1899(

>b © Leonor

>c © Juan

>d © Pedro

>e © Luis

aab

)benave 2286aab( © Leonor Pimentel

_1m

)lemos_ 10487a( © Alonso de Castro Osorio, b1442 sive b1440 d(v)1467

_2m

)aguila 2339( © Garci Fernández Manrique de Lara, 1. Marqués de Aguilar de Campóo [Cst&Ara1484], d1506

aac

)benave 2286aac( © Juan Pimentel; de Allariz y Milmanda

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m {a}

Juana de Castro; de Valdeorras

aad

)benave 2286aad( © Pedro Pimentel y Vigil de Quiñones, d1504; 1. de Távara

[N] Comendador [SI]

[N] Caballero [SI]

[S3] Internet (www.grandesp.org.uk)

_1m?1465 {}

)almans 26542aaa( © Francisca de Almansa, d(o)

_2m {abcde}

)alba__ 1835i( © Inés Enríquez de Guzmán

<a © Bernardino, vide )tavara 5203(

>b © Ana

>c © Leonor

>d © Juana

>e © Aldonza

aadb

)benave 2286aadb( © Ana Pimentel y Enríquez

[N] VN sive Inés

_m

)aguila 2339a( © Luis I. Fernández Manrique de Lara y Noronha, 2. Marqués de Aguilar de Campóo [Cst&Ara1484], d1534

aadc

)benave 2286aadc( © Leonor Pimentel

_m

)prado_ 4aa( © Cristóbal de Prado; 15. de Prado, de Valdetuéjar y Pinedo

aadd

)benave 2286aadd( © Juana Pimentel

_m~1494

)maldon 3a( Arias Maldonado

aade

)benave 2286aade( © Aldonza Pimentel, b(?i)

[N] VN sive Isabel

_m

)alba__ 2421d( © Fernando Álvarez de Toledo, b~1460

aae

© Luis Pimentel, b(i) d?1467; relig

[N] FN ??Pimentel y Quiñones

[N] Obispo de Tuy [1442]

[SI] Internet (es.wikipedia.org

ac

)benave 2286ac( © Juana Pimentel y Enríquez, d1484

_m

)trujil 9058( Alvaro de Luna, 1. Duque de Trujillo [Cst1438], b?1390 d(e)1453

ad

)benave 2286ad( © Beatriz Pimentel, b~1410 d1498

[N] FN De= von Benevente

_m1443 sive m1444

)villen 14186( © Enrique Infante de Aragón, 1. Duque de Villena [Cst1420], b1400 d1445

b

)benave 2286b( © Teresa Pimentel y de Meneses, b~1380

_m

)bazan_ 31123a( Pedro Gonzalez de Bazán, b~1380

c

)benave 2286c( © Brites Pimentel de Braganza

_m

)melo__ 1886abcb( Martim Afonso de Melo, b~1360 d+1433

 

Visconde de Benavente

4

)benave 4( Ermelinda María Allen de Morais Palmeiro, Viscondessa de Benavente [Pt1890], b1832

[N] Viscondessa de Benavente [Pt1890 pers]

[SI] Internet (www.geneall.net)

_m1854

)zeaber 59226aadb( Francisco de Zea-Bermúdez y Navarro, b1821 d1883