COMPACTGEN names & titles starting with BODEGA

[first uploaded 2018-08-28]

 

Content of this file

 

de la Bodega

 

de la Bodega

65743

)bodega 65743( Pedro de la Bodega y Salazar, b1639

[S] Perez PRS [2][1943]: 28-29

_m {ab}

)cuadra 14047aaaac( Isabel de la Cuadra y Medrano, b1646 d1706

>a Isabel

>b Juan

a

)bodega 65743a( Isabel de la Bodega y de la Cuadra, d1769

[N] FN sive de la Podega y Cuadra

_m17091

)lavall 7448( Pedro de Lavalle y San Martín, b1672 d1714

b

)bodega 65743b( Juan de la Bodega y de la Cuadra, b1677

[S] Perez PRS [2][1943]: 29

_m {a}

Josefa de Llano y Sopeña

ba

)bodega 65743ba( Pedro de la Bodega y Llano, b1715

_m

Manuela de Llano y Saráchaga