COMPACTGEN * Names & titles starting with CALLUS

[first uploaded 2020-04-14]

 

Content of this file

 

Marqueses de Callús (Line of Succession)

Marqués de Callús

Barones de Callús (Line of Succdession)

Barón de Callús

 

1

 

Line of Succession

Marqueses de Callús

 

Luis d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús, d1708.

├─Jaume (Vincenç) de Alemany-Descalltar, 1. Marqués de Callús [pEs1708,], d1719.

└─Ramón d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús.

  └─Maria Lluisa d’ Alemany-Descattlar, Baronesa de Callús.

    └─Francesc Xavier Despujol y Alemany-Dezcallar, 1. Marqués de Palmerola [Es1767], Barón de Callús, d1809.

      └─Ramón Despujol i Villalba, 3. Marqués de Palmerola [Es1767].

        └─Josep Maria Despujol y Ferrer de San Jordi, 4. Marqués de Palmerola [Es1767], b1804 d1868.

          ├─Ignasi (María) Despujol y Dusay, 6. Marqués de Palmerola [Es1767], b1827 d1881.

          │ └─Ignacio María de Despujol y de Chaves, 7. Marqués de Palmerola [Es1767], d1937.

            └─José María de Despujol y Ricart, Marqués de Callús [pEs1708, rehab Es1957]

          └─Eulogi Despujol y de Dusay, 1. Conde de Caspe [Es1878], b1834 d1907

            └─Ignacio de Loyola Despujol y Rigalt, 2. Conde de Caspe [Es1878,], b1863 !b1893 d1913

              └─Ignacio de Loyola Despujol y Trénor, 3. Conde de Caspe [Es1878], b1893 d-1965

                └─Federico Despujol y Trénor

                  └─Ignacio Despujol y Burgoyne, Marqués de Callús [Es1708, succ1979/1982], b1960.

 

Marqués de Callús [1708.1]

ex )callus 2960aaba(

1

)callus 1( Jaume (Vincenç) de Alemany-Descalltar, 1. Marqués de Callús [pEs1708], d1719

[N] FN sive de Alemany y Descallar

[S] Elenco GT 25[1992]: 188

[SI] Internet (www.flickr.com).

 

Marqués de Callús [1708.2]

ex )palmer 2962baaac(

2963

)callus 2963( José María de Despujol y Ricart [etc], Marqués de Callús [Es1708], d1979

[N] Marqués de Callús [pEs1708, conf&rehab Es1957, res1979]

[N] 8. Marqués de Palmerola [Es1767, succ1949m/1950c]

[N] 8. Conde de Fonollar [Es1711, succ1950]

[N] Barón de Monclar [Cat, rehab Es1919]

[S] Boletin OE [1979]: 27090

[S] Elenco GT 25[1992]: 188

[S] Guía GT [1975]: 199, 341, 545, 749

[S] Indice NE 1[1955]: 344

_m {}

María Josefa Díaz y del Villar

 

Marqués de Callús [1708.3]

ex )caspe_ 5686aaea(

2

)callus 2( Ignacio Despujol y Burgoyne, Marqués de Callús [Es1708], b1960

[N] Marqués de Callús [Es1708, succ1979]

[N] 9. Marqués de Palmerola [Es1767, succ1979m/1982c]

[N] 9. Conde de Fonollar [Es1711, succ1979]

[N] Barón de Monclar [Es1919, succ1979m/1982c]

[SN] Boletin OE [1979]: 27090

[S] Elenco GT 25[1992]: 188, 359, 540, 617

[S] Elenco GT 44[2011]: 694

[SI] Internet (www.geneall.net)

_m1983 {ab}

María Dolores Montagut Antón, b1959.

-a Carmen del Mar Despujol y Montagut, b1984

-b Ignacio José Despujol y Montagut, b1989.

 

Line of Succession

Barones de Callús

 

Jaume d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús

└─Jaume d’ Alemany-Descattlar, Baron de Callús.

  ├─Jaume d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús.

  └─Luis d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús, d1708.

    └─Ramón d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús.

      └─Maria Lluisa d’ Alemany-Descattlar, Baronesa de Callús.

        └─Francesc Xavier Despujol y Alemany-Dezcallar, 1. Marqués de Palmerola [Es1767], Barón de Callús, d1809.

 

Barón de Callús

2960

)callus 2960( Francesc d’ Alemany-Descattlar

[SI] Internet (www.flickr.com)

_m {a}

(f)

a

)callus 2960a( Jaume d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús

[SI] Internet (www.flickr.com)

_m {a}

Helena de Palmerola

aa

)callus 2960aa( Jaume d’ Alemany-Descattlar, Baron de Callús

[SI] Internet (www.flickr.com)

_1m {a}
Marianna de Castelló

_2m1641 {b}

Elisabet de Bru

>a Jaume

>b Luis

aaa

Jaume d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús

aab

)callus 2960aab( Luis d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús, d1708

[SI] Internet (www.flickr.com)

_1m {a}

Marianna de Puig

_2m {}

Eugènia de Solanell

<a Jaume Vincenç, vide )callus 1(

>b Ramón

aabb

)callus 2960aabb( Ramón d’ Alemany-Descattlar, Barón de Callús

[SI] Internet (www.flickr.com)

_m {a}

Maria Lluisa de Armella

aabba

)callus 2960aabba( Maria Lluisa d’ Alemany-Descattlar, Baronesa de Callús

_m1731

)moncla 2961( Francesc Despujol, Barón de Montclar [Cat]