COMPACTGEN names & titles starting with CALONG

[first uploaded 2019-08-31]

 

Content of this file

 

Barˇ de Calonge

Barˇn de Calonge

 

 

 

Barˇ de Calonge [1]

ex )palago 60552cd(á [F60552c_1]

60555

)calong 60555( Pere Galceran I. de Cru´lles, Barˇ de Calonge, d1447

[N] Barˇ de Caša de la Selva

[S] Enciclopedia GEC 5[1973]: 782

_m {abcdefghijkl}

BrÝgida de Blanes

>a Joana Maria

>b Francina

-c (f) de Cru´lles, d-1436

>d MartÝ Guerau

-e Rafaela Elionor de Cru´lles, d+1436

-f Margarida de Cru´lles, d+1436

-g Joan Guerau de Cru´lles, d+1436; relig

-h Berenguer Guerau de Cru´lles, d1461; relig

-i AntonÝ Guierau de Cru´lles, d+1436; relig

<j Bernat (Guerau), vide )castel 10228(

-k Gaspar Guerau de Cru´lles, d1488; relig

>l Guerau Gilabert

a

)calong 60555a( Joana Maria de Cru´lles, d+1436

_m

Bernat Guillem de FoixÓ, Barˇ de FoixÓ

[N] Barˇ de Boixadors

b

)calong 60555b( Francina de Cru´lles, d+1436

_m

Francesc Bernat de Senesterra

d

)calong 60555d( MartÝ Guerau de Cru´lles, Barˇ de Calonge, d~1474

[N] Barˇ de Llagostera

[S] Enciclopedia GEC 5[1973]: 782

_m {abc}

)centel 5543aacac( Damiata de Centelles, b-1416 d-1475

>a Brigida

-b Jaume de Cru´lles, d+1494

>c Pere Galceran

da

)calong 60555da( Brigida de Cru´lles

_m

Jaume de Vallgornera

dc

)calong 60555dc( Pere Galceran II. de Cru´lles, Barˇ de Calonge, d~1497

[N] Barˇ de Llagostera

[S] Enciclopedia GEC 5[1973]: 782

_m {abcde}

Hip˛lita de Redon

-a Bernat de Cru´lles, d-1494

-b Violant de Cru´lles, d+1494

<c Francesc, vide )llagos 60556(

>d Damiata (BrÝgida)

-e (f) de Cru´lles, d+1494; relig

dcd

)calong 60555dcd( Damiata (BrÝgida) de Cru´lles, d+1494

_m

Joan de FoixÓ, Bar˛ de FoixÓ

l

)calong 60555l( Guerau Gilabert de Cru´lles, d+1483; de Riudarenes

[S] Enciclopedia GEC 5[1973]: 782

_m {a}

Agra´da ?de Torrelles; de Foix i Torelles

[N] FN sive de Vilafranca

la

)calong 60555la( Agra´da de Cru´lles; de Foix i de la quadra de Torrelles┤

_m

Guerau de Peguera

 

Barˇn de Calonge [1479]

 

Ramˇn III. de Cardona y Anglesola, 1. Barˇn de Calonge [Ara1479]

[S] Elenco GT 25[1992]: 187.