COMPACTGEN * Names & titles starting with CASADE

 

Content of this file

 

Marqueses de Casa-Desbrull (Line of Succession)

Marqués de Casa-Desbrull

 

 

 

Line of Succession

Marqueses de Casa-Desbrull

 

Antonio Desbrull y Roil de Arenós, [5. Marqués de Villafranca de San Martí [Es1708, succ1820], permut Es1820 ??permut Es1827]
1. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760].

Joaquín de Villalonga y Desbrull, 2. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760].

José de Villalonga y Zaforteza, 3. Marqués de Casa Desbrull [Es1760, rehab1910], b1865 d1927.

└─Nicolás Villalonga y Cotoner, 4. Marqués de Casa Desbrull [Es1760], d-1955.

  └─Fernando de Villalonga y Truyols, 5. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760, succ1956].

 

Marqués de Casa-Desbrull [1760.1]

ex )desbru 36126b(

36120

)casade 36120( Antonio Desbrull y Roil de Arenós, 1. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760], d1827

[N] [5. Marqués de Villafranca de San Martí [Es1708, succ1819/1820], permut Es1820 ??1827] 1. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760]

[S] Bover NM [2][1864]: 306

[S] Fernandez-Mota RTV [2][1984]: 421.

 

Marqués de Casa-Desbrull [1760.2]

36121

)casade 36121( Joaquín de Villalonga y Desbrull, 2. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760]

[N] Caballero de Justicia [M]

[S] Bover NM [2][1864]: 306-307

 

Marqués de Casa-Desbrull [1760.3]

ex )villal 36125aa(

36122

)casade 36122( José (Francisco) de Villalonga y Zaforteza, 3. Marqués de Casa Desbrull [Es1760], b1865 d1927

[N] 3. Marqués de Casa Desbrull [Es1760, rehab1910]

[N] Caballero Gran Cruz [MMEs]

[S] Ramis ANM [1911, R1999]: 91, 133

[S] Bover NM [2][1864]: 306

[S] Elenco GT 25[1992]: 231

[SN] Gaceta M [24.7.1910]. 364-365

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_m1887 {a}

)ariany 6364baa( © Ana Dolores Cotoner y de Veri, b1869

a

)casade 36122a( © Nicolás Villalonga y Cotoner, 4. Marqués de Casa Desbrull [Es1760], b1893 d1955

[N] FN !/y Colomer

[N] Caballero Gran Cruz [MMEs1929]

[SN] Boletin OE [1955]: 7703

[SN] Gaceta M [10.11.1927]: 848-849

[SN] Gaceta M [6.12.1929]: 1499

[N] Indice NE 1[1955]: 157-158

[SI] Internet (www.villalonga.net/Villalonga.html)

_m {a}

María de las Mercedes Truyols y Villalonga

aa

)casade 36122aa( © Fernando de Villalonga y Truyols, 5. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760]

[N] 5. Marqués de Casa-Desbrull [Es1760, succ1956]

[N] Caballero [Cv]

[N] Caballero de Honor y Devoción [M]

[SN] Boletin OE [1956]: 3524

[S] Elenco GT 25[1992]: 231

[SI] Internet (www.armoria.info)