COMPACTGEN * Names & titles starting with CENTEL

[first uploaded 2020-08-19; modified 2020-08-20]

 

Content of this file

 

Marchese di Centellas

Marqués de Centellas

de Centelles

Conde de Centelles; vide [castil 19], [castil 28765]

 

1 2

 

Line of Succession

Marchesi di Centellas

 

Antonio de Juan y de Centellas, 1. Marchese di Centellas [SiN1666], d1681

├─ Joseph Juan de Centellas, 2. Marchese di Centelles [SiN1666; ext]

└─María Ana Juan de Centellas

  └─Juana de Cavanilles y Juan de Centellas

    └─Juan Escrivá de Romaní y Cabanilles, 11. Barón de Beniparrell [Ara1258]

      └─Luis Escrivá de Romaní y Camprodon, 12. Barón de Beniparrell [Ara1258], b1762

        └─Joaquín Escrivá de Romaní y Taverner [etc], Marqués de San Dionis [pEs1709], 13. Barón de Beniparrell [Ara1258],

          b1793 d1850

          └─Guillermo Escrivá de Romaní y Dusay, 9. Conde de Casal [Es1658], b1834 d1897

            └─Manuel Escrivá de Romaní y de la Quintana, 1. Marqués de Alginet [Es1910], b1871 d1954

              └─Guillermo Escrivá de Romaní y Muguiro, [Marchesato di Centallas [SiN1666, rehab Es1911m/1914c]
                1. Marqués de Centellas [Es1911], b1899.

 

Marchese Centellas [1666]

29142

)centel 29142( Antonio de Juan y de Centellas, 1. Marchese di Centellas [SiN1666], d1681

[N] FN sive Centelles

[N] 1. Marchese di Centellas [SiN1666, exec1666]; sive Centelles

[N] Caballero [Cv]

[S] Anuario NE 4[1914]: 262

[S] Elenco GT 25[1992]: 285

[SN] Gazeta M [10.1.1912]: 81

[S] Samper MI 2[1669]: 591

[S] Shama TNN [2015]: 140

_m {ab}

Aurelia Zapata de Mercader.

>a Joseph

>b María Ana

b

Joseph Juan de Centellas, 2. Marchese di Centelles [SiN1666]

[N] VN It= Giuseppe Giovanni

[N] FN sive Centelles

[N] Marchese di Centelles [SiN1666; ext]

[S] Shama TNN [2015]: 140

b

)centel 29142b( María Ana Juan de Centellas

[N] VN sive Mariana

[N] FN sive Juan y Centelles

_m1672

)casal_ 2610bb( Tomás Cavanillas Fenollet, 3. Conde del Casal [Es1658]

 

Line of Succession

Marqueses de Centellas

 

Manuel Escrivá de Romaní y de la Quintana, 1. Marqués de Alginet [Es1910],  b1871 d1954.

├─Guillermo Escrivá de Romaní y Muguiro, [Marchesato di  Centallas [SiN1666, rehab Es1911m/1914c] 1. Marqués de Centellas
[Es1911], b1899.

├─María de la Blanca Escrivá de Romaní y Muguiro [etc], 2. Marquesa de Centellas [Es1911, succ1949m], b1902

│ └─Justo San Miguel y Escrivá de Romaní, 3. Marqués de Cayo del Rey [Es1873, succ1950], 3. Marqués de Centellas [Es1911, succ1971], d-2015

└─Fermin Escrivá de Romaní y Muguiro, 2. Marqués de Alginet [Es1910], b1901 d(av)1936

  └─Blanca Escrivá de Romaní y Morenés, 3. Marquesa de Alginet [Es1910], 4. Marquesa de Centellas [Es1911, succ2015m]

 

Marqués de Centellas [1911.1]

ex )algine 29139a(

29140

)centel 29140( Guillermo Escrivá de Romaní y Muguiro, 1. Marqués de Centellas [Es1911], b1899 d1936

[N] [Marchesato di Centallas [SiN1666, rehab Es1911m/1914c] 1. Marqués de Centellas [Es1911]

[S] Anuario NE 4[1914]: 264

[S] Elenco GT 25[1992]: 285

[SN] Gazeta M [10.1.1912]: 81

[S] Enciclopedia GEC 6[1974]: 783

 

Marqués de Centellas [1911.2]

ex )algine 29139c(

29141

)centel 29141( (María de la) Blanca Escrivá de Romaní y Muguiro [etc], 2. Marquesa de Centellas [Es1911], b1902 d1968

[SN] Boletin OE [1949]: 4250

[SN] Boletin OE [1969]: 16412

[S] Enciclopedia GEC 6[1974]: 783

_1m

)cayo__ 35860ab( Justo San Miguel y Martínez de Campos [etc]

_2m

)villao 10825( Jaime Díez de Rivera y Figueroa, 2. Marqués de Villa de Orellana [Es1748]

 

de Centelles [1]

5549

)centel 5549( Eimerich de Centelles, [jur.poss] Barón de Centelles

[S] Garcia EHG 25= DHG 23[R1955]: 170

_m {a}

(f)

a

)centel 5549a( Juana de Centelles

_m

)catala 5547baaaa( Bernardo Guillén Catalá

 

de Centelles [2]

1

)centel 1( Ramon de Centelles

[S] Internet (perso.wanadoo.es/e/sacariesherbers)

_m {a}

)herves 1aa( Elvira Periç

a

)centel 1a( Pere Garcés de Centelles

[S] Internet (perso.wanadoo.es/e/sacariesherbers)

_m1325 {}

Dominga Aster

[N] FN sive de Morella

 

de Centelles [3]

5543

)centel 5543( Gilabert de Centelles, d~1295

[S] Internet (genealogics.org)

_m {a}

(f)

a

)centel 5543a( Gilabert de Centelles i de Bellpuig, d1320

[S] Internet (genealogics.org)

_m {a}

Blanca de Montcada i de Sarriá; de Nules

aa

)centel 5543aa( Gilabert VI. de Centelles, b~1300 d1368; di Centelles e Nules

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org)

[SI] Internet (genealogics.org)

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

_m1333{ab}

[N] Catalina [centel 5543aabac] ??daughter of Gilabert [centel 5543aa]

Toda de Vilanova

>a Toda

>b Pedro

>c Eimeric

>e Elvira

aaa

)centel 5543aaa( Toda de Centelles, d1413

_m

)hijar_ 24121aaaa( © Alfonso Fernandez de Híjar, [jur.poss] 5. Baron de Híjar, d1400

aab

)centel 5543aab( Pietro de Centellas, d1391-1399; di Nules

[N] VN Cat= Pere

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org file=albero_famiglia_centelles_nules.htm)

[SI] Internet (genealogics.org)

_m {a}

Ramoneta Riusech

[N] FN sive Raimonda

FN sive Ruysech

[S] Signora di Oliva

>a Gilabert

>b Raimondo

aaba

)centel 5543aaba( Gilabert IV. Centelles, ??b~1300 d1409

[N] Giliberto [centel 5543aaba] ??son of Raimondo [centel 5543aabb]

[N] VN [Ramón de Riusech, permut] Gilabert IV.

[N] FN sive Centellas

[N] 4. Signore di Nules, de Oliva y Rebollet

[SI] Internet (genealogics.org)

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI1] Internet (www.geneall.net)

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org)

[SI] Internet (gw1.geneanet.org/frebault)

_m {ab}

)modica 2426c( © Leonor de Cabrera

<a © Gilabert, vide )valenz 0(

>b © Bernat

>c © Catalina

>d © Pietro

aabab

)centel 5543aabab( © Bernat de Centelles, b~1340 d1433

[N] Bernardo [centel 5543aabab] ??son of Raimondo [centel 5543aabb]

[N] VN sive Bernardo Gilbert

[N] FN sive de Centallas

[N] Barón de Oliva

[N] Signore di Anglona, Marghine e Monteacuto

[N] !5. Señor de Nules

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org)

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Internet (www.terra.es/personal9/luisgut)

[SI] Internet (gw1.geneanet.org/frebault)

_m {abc}

Leonor de Queralt, b~1350

<a © Francesc Gilabert, vide )oliva_ 5545(

>b © Violante

>c © Catalina

aababb

)centel 5543aababb( © Violante de Centelles, b~1385

_m

Ángelo Cano, [jur.poss] Barone di Coghinas

[N] [jur.poss] Barone di Coghinas; Es= Barón de Coguinas

aababc

)centel 5543aababc( © Catalina de Centelles y Queralt, d+1460

_m1439

)orista 26409b( © Salvatore Cubello, 3. Marchese d’ Oristano [1410], b~1404 d1470

aabac

)centel 5543aabac( © Catalina de Centelles y Cabrera

[N] Catalina [centel 5543aabac] ??daughter of Gilabert [centel 5543aa]

_m

)rueda_ 48aaa( © Lope III. Ximénez de Urrea, 4. Vizconde de Rueda [Ara1393], d1476

aabad

)centel 5543aabad( Pietro Centelles, d1459; di Nules

[N] Pietro [centel 5543aabad] ??son of Raimondo [centel 5543aabb]

[N] Cat= Pere

[SI] Frebaul tin Internet (gw.geneanet.org/frebault)

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org)

_m {a}

Joana de Sentilir, Baronesa de Almedijar

<a Bartolomeu, vide )centel 5544(

aabb

)centel 5543aabb( Raimondo de Centelles; di Nules

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org file=albero_famiglia_centelles_nules.htm)

_m {ab}

[N] Giliberto [centel 5543aaba] ??son of Raimondo [centel 5543aabb]

[N] Bernardo [centel 5543aabab] ??son of Raimondo [centel 5543aabb]

[N] Pietro [centel 5543aabad] ??son of Raimondo [centel 5543aabb]

(f) Corbera

aac

)centel 5543aac( Eimeric II. de Centelles, [jur.poss] Barón de Centelles, d1404

[N] [jur.poss] Barón de Llombay sive Llombai

[N] Señor de Torralbes.

[N] VN Es= Aymerich

[S] Esquerdo NV [2]1[2001]: 334

[SI] Internet (genealogics.org)

_1m {a}

Brunisenda de Perellós

_2m {bc}

Alamanda de Cervelló

>a Gilabert

>b Guillem Ramón

>c Eimeric

aaca

)centel 5543aaca( Gilabert VII. de Centelles, d~1440; de Centelles

[S] Esquerdo NV [2]1[2001]: 294

[SI] Internet (www.planete-genealogie.com/JPS)

[S] Internet (gw1.geneanet.org)

_m {abcd}

Brunisenda de Bellvis

[N] VN sive Brunicén

[N] VN sive Belvir

>a Maria

>b Crisógon Andreu

>c Damiata

-d Bernat Gilabert de Centelles

aacaa

)centel 5543aacaa( Maria de Centelles

_m

)gaglia 5556( Pedro [de Centellas y] Sánchez de Calatayud, 4. Conte di Gagliano [Sic1392], d1497

aacab

)centel 5543aacab( Crisógon Andreu de Centelles, Barón de Centelles, d1470

[SI] Internet (www.geneall.net)

_1m {}

Elionor de Cardona

_2m1447 {}

Francesca de Perellós-Fenollet

aacac

)centel 5543aacac( Damiata de Centelles, b-1416 d-1475

[N] VN sive Damiette

_1m

)santap 10220da( Hugues V. Adhémar de Santa Pau, Barón de Santa Pau, b-1416 d1443

_2m

)calong 60555d( Martí Guerau de Cruïlles, Baró de Calonge, d~1474

_??m

)santap 10220b( Hug IV. de Santa Pau, Barón de Santa Pau

aacb

)centel 5543aacb( Guillem Ramón de Centelles, d1411; de Torralbes

[S] Internet (gw1.geneanet.org)

_m {a}

(f)

aacba

)centel 5543aacba( Guillem Ramón I. de Centelles, d1490; de Torralbes

[S] Internet (gw1.geneanet.org)

_m {ab}

Violante Escrivá

<a Luis, vide )centel 5542(

<b Galceran, vide )centel 5430(

aacc

)centel 5543aacc( Eimeric de Centelles, d1416; de Torralbes y Llombay

[N] VN Es= Aymerich

[N] FN sive Centellas

[S] Esquerdo NV [2]1[2001]: 292

[S] García EHG 21= DHG 19[R1954]: 54

[SI] Internet (gw1.geneanet.org)

_m {abc}

)gaglia 5554a( Oria Ximénez de Calatayud, 2. Contessa di Gagliano [Sic1392]

<a Galcerán, vide )gaglia 5555(

<b Pedro, vide )gaglia 5556(

>c Guillén

-d Ramón de Centelles, d(c)

-e Margarita de Centelles, d(c)

-f Calatayuna de Calatayud, d(c)

-g Toda Calatayud, d(j)

>h Violante

-i Juana Calatayud

-j Ana de Centelles y Calatayud

aaccc

)centel 5543aaccc( Guillén Centelles y Calatayud; de Llombay

[N] Es= Guillermo

aacch

)centel 5543aacch( Violante de Centelles, d1459

_m

Jaume Carrós

aae

)centel 5543aae( Elvira de Centelles

_m

)proixi 2a( Nicolás de Próixita, d1399; 4. de Almenara, de Llutxent

 

de Centelles [3.1]

ex )centel 5543aacbaa(

5542

)centel 5542( Luis I. de Centelles; de Centelles

[S] Gottardi MQ [2007]: 89

[SI] Internet (gw1.geneanet.org)

[SI] Internet (araldicasardegna.org file=albero_famiglia_centelles.htm)

_m1497 {ab}

)carroz 10860( Toda Carròs, b(i)

<a Guglielmo Raimondo, vide )quirra 5538(

>b Serafino

>c Enric

>d Elisabet

b

)centel 5542b( Serafino de Centelles, d1557

[S] Gottardi MQ [2007]: 89

[SI] Internet (gw1.geneanet.org)

[SI] Internet (araldicasardegna.org file=albero_famiglia_centelles.htm)

_m {a}

Joana Hipólita Doms e Centelles; sive d’Oms

<a Gioacchino, vide )quirra 5539(

c

)centel 5542c( Enric de Centelles, d1545

[N] VN Es= Enrique

[S] García EHG 17=DHG 15[R1954]: 48

[SI] Internet (gw1.geneanet.org)

_m {a}

Elisabet Joana de Turell

[N] FN sive Torrel

ca

)centel 5542ca( Toda de Centellas

_m

)blanes 1a( Miguel Vidal de Blanes y de Conesa; de Villalba Saserra

d

)centel 5542d( Elisabet de Centelles

_m

Joan de Santcliment

 

de Centelles [3.2]

ex )centel 5543aabada(

5544

)centel 5544( Bartolomeu Centelles, Barón de Almedijar, b~1400

[N] Barón de Almedijar; sive Almedejar

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org)

[SI] Internet (gw1.geneanet.org/frebault)

[SI] Internet (www.geneall.net)

_m {a}

Juana de Bellvis

[N] FN sive Velbis

a

)centel 5544a( Joan Centelles, Barón de Almedijar, b~1430

[N] VN It= Giovanni

[N] Barón de Almedijar; sive Almedejar

[N] Señor de Nules

[SI] Internet (gw1.geneanet.org/frebault)

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org)

[SI] Internet (www.geneall.net)

_m {a}

)villar 5522aaba( Brianda de Vilargut, b~1435

>a Onofrio

>b Isabel

aa

)centel 5544aa( Onofrio Centelles; de Nules

[SI] Internet (www.araldicasardegna.org)

_m {a}

(f)

aaa

)centel 5544aaa( Bernardo Centelles; de Nules

[N] VN Cat= Bernat

[S] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

_m {a}

(f) Mercader

>a Cotald

<b Cristóbal, vide )quirra 5541(

aaaa

Cotald de Centelles i Mercader, Baron de Almedijar

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

ab

)centel 5544ab( Isabel de Centelles, b~1460

_m

)fabra_ 5431aa( Gaspar Fabra

 

de Centelles [3.3]

ex )centel 5543aacbab(

5430

)centel 5430( Galceran de Centelles

[S] Internet (gw1.geneanet.org)

_m {a}

Juana de Arias

a

)centel 5430a( Maria de Centellas y Arias

[N] FN sive Centelles

_m

)castel 3550aaaa( Rodrigo Lançol de Romaní y Borja, [jur.poss] 10. Barón de Villalonga

 

de Centelles [4]

2

Eimerich de Centelles, Barón de Pedralba

[S] Annali FLC 60[2005]: 210, 236

_m {a}

(f)

-a Gaspare de Centelles y de Montcada, d+1548