COMPACTGEN * Names & titles starting with FLOREZ

[first uploaded 2020-04-24]

 

Content of this file

 

Flórez

Florez

Flórez de Losada

 

1

 

Flórez [1]

15289

)florez 15289( (m) Flórez

[SN] ABC Madrid [11.3.1920]: 15

_m {abcde}

)tavira 11056aaaba( (Maria del) Carmen de Tavira y Acosta, d1917

>a Pilar

-b Mercedes Flórez

-c Carmen Flórez

-d Ana Flórez

<e Juan, vide )montea 15290(

a

Pilar Flórez

_m

(m) de la Mata, d-1920

 

Florez [2]

1

)florez 1( Juan Florez

[S] Vigil NMA [1892]: 68-69

_m {abcd}

Urraca de Valdés

>a Diego

>b Leonor

>c Mencia

>d Bernardo

a

)florez 1a( Diego Florez de Valdes

[N] Caballero [SI]; Comendador [SI]

[S] Vigil NMA [1892]: 70

_m {abcd}

)aviles 1aac( María Menéndez de Avilés y Valdés

>a Isabel

>b Francisca

>d Mariana

>e Marquesa

aa

)florez 1aa( Isabel Florez de Valdés Menéndez de Avilés, d1608

_m1593

)aviles 3a( Pedro de Avilés y Hevia, d1617

ab

)florez 1ab( Francisca Florez Valdés, d(o)(d1626)

_1m

Diego Florez de Valdés, d(w1607); de la casa de los Florez

_2m

Suero Queipo de Llano, d(o)

ac

Mariana Florez de Valdés

_m1585

Afrias de Omaña

ad

Marquesa Florez de Valdés, d(o)

_m

Fernando Florez de Valdés, d(w1630)

b

)florez 1b( Leonor de Valdés

_m

Bartolomé de León

c

)florez 1c( Mencia Florez de Valdés

_m

Gonzalo Fuertes

d

)florez 1d( Bernardo Florez de la Torre

[S] Vigil NMA [1892]: 69

_m {}

Sancha

 

Flórez de Losada

12160

)florez 12160( (m) Flórez de Losada

[SI] Internet (es.wikipedia.org)

_m {a}

)quirog 12159a( Dolores Quiroga de Puga

<a Clotilde, vide )torrep 12152(