COMPACTGEN * Names & titles of HERA

[first uploaded 2013-01-07; modified 2020-02-03]

 

Content of this file

 

de la Hera

 

 

 

de la Hera

12979

)hera__ 12979( Juan de la Hera y Chávarri

[SI] Internet (www.geni.com)

_m {a}

Martina de Zaballa

a

)hera__ 12979a( Pedro de la Hera y Zaballa

[SI] Internet (www.geni.com)

_m {a}

María de Uriarte y Capetillo

aa

)hera__ 12979aa( Francisco de la Hera y Uriarte

[SI] Internet (www.geni.com)

_m {a}

Ana de Balparda y Revilla

aaa

)hera__ 12979aaa( Ramón de la Hera Balparda

[S] Internet (wapedia.mobi/es)

[SI] Internet (dbe.rah.es/biografias)

[SI] Internet (www.geni.com)

_m {ab}

Francisca de la Puente y Casares

-a Felipe de la Hera

<b (José) Santos, vide )valmas 8482(

>c Cecilia

aaac

)hera__ 12979aaac( Cecilia  de la Hera y Puente

_m

)villat 1( José de Villate y Balparda, b1784