COMPACTGEN * Names & titles starting with PALAMO

[first uploaded 2020-03-12]

 

Content of this file

 

Condes de Palamós (Line of Succession)

Conde de Palamós

 

 

 

Line of Succession

Condes de Palamós

 

Galcerán de Requesens i de Sant Coloma, Barón de Molin el Rei, b~1390 !b~1436 d1465

├─Galcerán (Bernat) de Requesens y Joan de Soler, 1. Conde de Palamós [Ara1484], 1. Conte di Avellino [SiN1485], b1439
d1505

│ └─Elisabet de Resquesens, 2. Condesa de Palamós [Ara1484], b~1460

   └─Fernando Folch de Cardona [etc] y Requesens, 2. Duque de Soma [Cst&Ara1502], 3. Conde de Palamós [Ara1484],
     d1571

     ├─Luis de Cardona y [Fernández de] Córdoba, 3. Duque de Soma [Cst&Ara1502], b1548 d(c)1574

     └─Antonio Fernández de Córdoba, Folch de Cardona y Requesens [etc], 4. Duque de Soma [Cst&Ara1502],
       9. Conde de Palamós [Ara1484], b~1550 d1606

       └─Luis Fernández de Córdoba Cardona de Aragón y Requesséns, 5. Duque de Soma [Cst&Ara1502], 10. Conde
        de Palamós [Ara1484], b1582 d1642

         └─António (Francisco) Fernández de Córdoba, Cardona y Requesens, 6. Duque de Soma [Cst&Ara1502],
           11. Conde de Palamós [Ara1484], b(c1600) d1659

           └─Francisco Fernández de Córdoba [etc], 7. Duque de Soma [Cst&Ara1502], 12. Conde de Palamós
             [Ara1484], b1626 d1688

             ├─Francisco Fernández de Cordóba y Folch de Cardona, 11. Conde de Cabra [Cst1455], 13. Conde de
             Palamós [Ara1484, succ.vit], b(c1647) d(ov)1685

             └─Félix Fernández de Córdoba-Folch de Cardona Aragón de Córdoba y Pimentel, 8. Duque de Soma
               [Cst&Ara1502], 14. Conde de Palamós [Ara1484], b1654 d1709

               └─Francisco (Javier) Fernández de Córdova y Folch de Cardóna y Aragón, 9. Duque de Soma
                 [Cst&Ara1502], 15. Conde de Palamós [Ara1484], b1687 d1735 sive d1750

                 ├─Francisco Javier Fernández de Córdoba y Folch de Cardona [etc], 14. Conde de Cabra
                 [Cst1455], 16. Conde de Palamós [Ara1484, succ.vit], b1706 d(v)1735

                 │ └─José Fernández de Córdona, Folch de Cardona, Aragon, Anglesola y Requesens,
                    17. Conde de Palamós [Ara1484], d(v)

                 └─Buenaventura (Francisca) Fernández de Córdoba Folch de Cardona, 10. Duquesa de Soma
                   [Cst&Ara1502], 18. Condesa de Palamós [Ara1484], b1712 d1768 sive d1770

                   └─Ventura Osorio de Moscoso y Fernández de Córdova, [jur.poss] 4. Príncipe de Aracena
                     [Es1700], 11. Duque de Soma [Cst&Ara1502], 16. Conde de Palamós [Ara1484], b1731
                     d1776

                     └─Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán, [jur.poss] 5. Príncipe de Aracena
                       [Es1700], 12. Duque de Soma [Cst&Ara1502], b1756 d1816 !d1776

                       └─Vicente (Ferrer Isabel) Osorio de Moscoso y Álvarez de Toledo,
                         [jur.obsol&jur.poss] 6. Príncipe de Aracena [Es1700], 13. Duque de Soma
                         [Cst&Ara1502], b1777 d1837

                         └─Vicente Pio Osorio de Moscoso y Ponce de León, [jur.obsol&jur.poss]
                           7. Príncipe de Aracena [Es1700], 14. Duque de Soma [Cst&Ara1502], Conde de
                           Palamós [Ara1484, succ1849c], b1801 d1864

                           ├─José (María) Osorio de Moscoso y Carvajal, 16. Duca di Sessa [SiN1505], Duque de

                           Sessa [Es], Conde de Palamós [Ara1484, succ1865], b1828 d1881

                           └─(María) Eulalia Osorio de Moscoso y Carvajal, 10. Duquesa de Medina de las
                             Torres [Es1625], b1834

                             └─Alfonso Osorio de Moscoso y Osorio de Moscoso, 15. Duque de Soma
                               [Cst&Ara1502], b1857 d1901

                               ├─Fernando Osorio de Moscoso y López de Anso, 12. Duque de
                               Medina de las Torres [Es1625], Conde de Palamós [Ara1484,
                               rehab1915c], b(g)1893 d(c)

                               └─María Eulalia Osorio de Moscoso y López de Ansó, 16. Duquesa de
                                 Soma [Cst&Ara1502], !22. Condesa de Palamós [Ara1484], b1890

                                 └─José María Ruiz de Bucesta y Osorio de Moscoso [etc], 17. Duque
                                   de Soma [Es1534], 23. Conde de Palamós [1484, succ1978,
                                   res1983], d-2020

                                   └─Jaime Ruiz de Bucestra y Mora, 18. Duque de Soma [Es1534],
                                     24. Conde de Palamós [Ara1484, succ.vit1983mc], b1960

└─Lluis de Requescens i Joan de Soler, 2. Conde de Palamós [Ara1484], b~1434 d1509

 

Conde de Palamós [1484.1]

ex )reques 5623a(  [F5623_1]

6596

)palamo 6596( Galcerán (Bernat) de Requesens y Joan de Soler, 1. Conde de Palamós [Ara1484], b1439 d1505

[N] VN sive Bernat Galceran

[N] FN sive /Resquesen

[N] 1. Conte di Avellino [SiN1485]

[N] 1. Conte di Trivento [SiN1465]; sive Tribento

[N] 1. Conte di Avellino [SiN1485]; Es= Conde de Avelino

[N] Barón de Calonge

[S] Elenco GT 25[1992]: 112

[S] Salazar ÁC [1795]: 216

[SI3] Internet (www.grandesp.org.uk)

[SI1] Internet (www.geneall.net)

_1m {a}

)altamu 15133g( © Elena del Balzo

_2m {bc}

)alba__ 1835bb( © Beatriz Enríquez

>a © Joana

>b © Elisabet

>c © (Ana) María

a

)palamo 6596a( © Joana de Resquesens, d+1505

_m

)cardon 6627j( © Pere de Cardona, Barón de Assuévar, d+1546

b

)palamo 6596b( © Elisabet de Resquesens, 2. Condesa de Palamós [Ara1484], b~1460

[N] VN sive Isabel

[N] 2. Contessa de Avellino [SiN1485]

[N] 2. Contessa di Trivento [SiN1465, vend1505]

_m

)soma__ 1214( Ramón III. Folch de Cardona [etc] y Requesens, 1. Duque de Soma [Cst&Ara1502], b1467 d1522 sive d1523 sive d1525

c

)palamo 6596c( © (Ana) María Requesens de Soler y Enríquez de Velasco

_m

)cardon 6627b( © Antoni Folc de Cardona, Barón de Sant Boi, d1555

 

Conde de Palamós [1484.2]

ex )reques 5623c(

6597

)palamo 6597( Lluis de Requescens i Joan de Soler, 2. Conde de Palamós [Ara1484], b~1434 d1509

[SI] Internet (www.grandesp.org.uk)

_1m {}

)bellpu 111af( © Elfa de Cardona, d(o)+1488

_2m {}

Hipolita Ruiz de Lihori y Moncada

 

Conde de Palamós [1484.3]

ex )cabra_ 6599a(

6598

)palamo 6598( José Fernández de Córdona, Folch de Cardona, Aragon, Anglesola y Requesens, 17. Conde de Palamós [Ara1484], d(v)

[N] 17. Conde de Palamós [Ara1484, succ.vit]

[S] Internet (www.grandesp.org.uk)