COMPACTGEN * Names & titles starting with PROIXI

[first uploaded 2020-08-19]

 

Content of this file

 

de Próixita

 

 

 

de Próixita [1]

ex )procid 1aaaaaa(

1

)proixi 1( Francisco de Próixita, d1327 sive d1328; 1. de Almenara, de Llutxent

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

_1m {ab}

(f)

_2m {c}

Maria Vidaure

>a Tomás

>b Caterina

-c Constanza de Próixita, d1342; de Almenara

a

)proixi 1a( Tomás de Próixita, d(v)1319; de Llutxent

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

_m {}

Inés de Lauria

b

)proixi 1b( Caterina de Próixita

_m

Niccoo Pagano

 

de Próixita [2]

ex )procid 2aa(

2

)proixi 2( Olfo de Próixita, d1369; di Ischa e Capri, 3. de Almenara

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

_m {ab}

Estefania Carroz

>a Nicolás

>b Constança

a

)proixi 2a( Nicolás de Próixita, d1399; 4. de Almenara, de Llutxent

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

_m {}

)centel 5543aae( Elvira de Centelles

>a Olfo

-b Nicolás de Próixita, d1425

>c Gilabert

<d Juan, vide )almena 5038(

>e Joana

aa

)proixi 2aa( Olfo de Próixita, d1425; de Almenara

[SI] Frebault in Internet (gw.geneanet.org/frebault)

_1m {}

Margarita de Bellera

_2m1407 {}

Caterina de Vilanova

ac

)proixi 2ac( Gilabert de Próixita, d1405

_m {}

Bernadona de Valleriola

ae

)proixi 2ae( Joana de Próixita

[N] FN sive Proxida

_m

)cabren 37442b( © Guerau (Galceran) de Rocaberti, Baron de Cabrenys, d1419 sive d1425

b

)proixi 2b( Constança de Próixita

_1m

Berenguer d' Abella, d13754

_2m1376

Francesc II. de Petrells, d1384; de Talteüll

_3m1385

)illa__ 114aaa( Pere VIII. de Fenollet, 4. Vescomte de Illa [Cat1314], d+1423