COMPACTGEN names & titles of TER

[first uploaded 2019-05-21]

 

Content of this file

 

Marqueses del Ter (Line of Succession)

Marqués del Ter

 

Line of Succession

Marqueses del Ter

 

Ramón Cabrera y Griño [etc], 1. Duque de Maestrazgo [pEs1869], 1. Marqués del Ter [pEs1849, depos1875, conf Es1875, dipl1876], d1877

└─Ramón Cabrera y Richards, 2. Marqués del Ter [Es1849].

  └─Ramón Cabrera y Schenrich, [?jur.obsol] 3. Marqués de Ter [Es1849, ?succ.vit], d(a)1938

    ├─Ramón Cabrera y Gil [etc], [?jur.obsol] 4. Marqués del Ter [Es1849, succ1940d]

    └─Carlota Cabrera y Gil [etc], 5. Marquesa del Ter [Es1849, rehab1991], b1930

 

Marqués del Ter

ex )maestr 4706a(  [F4706_1]

4708

)ter 4708( Ramón Cabrera y Richards, 2. Marqués del Ter [Es1849], d+1939

[N] 2. Marqués del Ter [Es1849, succ1878, ?res]

[N] 2. Conde de Morella [Es1838, succ1878]

[S] Mayoralgo MN 1935

[S] Hidalguía RG 13[1965]: 651

_m {a}

Lilly Schenrich

a

)ter___ 4708a( Ramón Cabrera y Schenrich, [?jur.obsol] 3. Marqués de Ter [Es1849], d(a)1938

[N] [?jur.obsol] 3. Marqués de Ter [Es1849, ?succ.vit]

[S] Mayoralgo MN 1935

_m {a}

)falco_ 4714( Juana Gil y Bartra, Condesa de Falcó [Es1912]

>a Ramón

>b Carlota

<c Juana Carmen, vide )morell 4710(

-d María del Carmen Cabrera y Gil

-e Alfonsa Cabrera y Gil

-f Joaquín Luis Cabrera y Gil

aa

Ramón Cabrera y Gil [etc], [?jur.obsol] 4. Marqués del Ter [Es1849], b1875

[N] [?jur.obsol] 4. Marqués del Ter [Es1849, succ1940d]

[N] [?jur.obsol] 3. Conde de Morella [Es1838, succ1940d]

[S] Indice NE 1[1955]: 447

[S] Muley GN [1943-1944]: 274

ab

)ter___ 4708ab( Carlota Cabrera y Gil, 5. Marquesa del Ter [Es1849], b1930

[S] Elenco GT 44[2011]: 968

[SI] Internet (www.geneall.net)

_m1956

)silva_ 4709( Pedro (Nolasco) da Silva Zanatti, b1928 d2005