Cid, Conde del [1469 sive Cst&Ara1491 sive Cst&Ara1492]

Rodrigo Díaz de Vivar y de Mendoza, 1. Marqués de Cenete [Ara&Cst1491], 1. Conde del Cid [1469 sive Cst&Ara1491 sive Cst&Ara1492], b(i)1464(l1487) d1523 sive d1532.

├─Mencía de Mendoza, 2. Marquesa de Cenete [Ara&Cst1491], 2. Condesa del Cid [Cst&Ara1492], b1508 d1554.

└─Maria de Mendoza, 3. Marquesa de Cenete [Ara&Cst1491], 3. Condesa del Cid [Cst&Ara1492], d1580.

  ├─Iñigo López de Mendoza, 5. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], 4. Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1536 d1601.

  │ └─Ana de Mendoza y de la Vega, 6. Duquesa del Infantado [Cst&Ara1475], 5. Condesa del Cid [Cst&Ara1492], b1554 d1633.

    ├─Rodrigo Díaz de Vivar, de Mendoza y Sandoval, 7. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1614 d(o)1657.

    └─Catalina de Sandoval y Mendoza, 8. Duquesa del Infantado [Cst&Ara1475], 7. Condesa del Cid [Cst&Ara1492], b1616 d1686 ??d1657.

      └─Gregorio (María) de Silva y Mendoza, 9. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], 8. Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1649 sive b1640 d1693.

        └─Juan de Dios de Silva y Mendoza, 10. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], 9. Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1672 d1737.

          └─María Francisca de Silva y Mendoza, 11. Duquesa del Infantado [Cst&Ara1475], 10. Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1707 d1770.

            └─Pedro (de Alcantara) de Toledo y Silva, 12. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], 11. Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1729 d1790.

              ├─Pedro de Alcantara de Toledo y Salm-Salm, 13. Duque del Infantado [Cst&Ata1475], 12. Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1768 sive b1773
              d(c)1841

              └─María de los Dolores Leopoldina de Toledo y Salm-Salm, b1760 d1792.

                └─Franziska Gräfin von Beaufort-Spontin [HRR1789], b1785 d1830.

                  ├─Pedro (de Alcantara) Téllez-Girón y Beaufort, 14. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], 13. Conde del Cid [Cst&Ara1492], b1810
                   d(c)1844

                  └─Mariano (Francisco) Téllez-Girón y Beaufort [etc], 15. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], ?14. Conde del Cid [Cst&Ara1492,
                     ?non.exec], b1814 d(o)1882.

  └─Alvaro Hurtado de Mendoza, Aragón y Luna.

    └─Diego Hurtado de Mendoza.

      └─María (Magdalena) de Mendoza y Hurtado de Mendoza, b(c1617) d1672.

        └─Ana Francisca de Chiriboga y Hurtado de Mendoza, b1651 sive b1660 d1688.

          └─Juan (Raimundo) de Arteaga y Chiriboga de Lazcano, 2. Marqués de Valmediano [Es1685], b1677 d1761

            └─Joaquín José de Arteaga [etc] y Basurto,3. Marqués de Valmediano [Es1685], b1706 d?1784.

              └─Ignacio (Ciro) de Artega [etc] e Idiáquez, 4. Marqués de Valmediano [Es1692], b1748 d1817.

                └─Andrés Avellino de Arteaga [etc] y Palafox, 13. Marqués de Guadaleste [Es1543], b1780 d1864.

                  └─Andrés (de Avelino) de Arteaga [etc] y Carvajal, 9. Marqués de Armunia [Es1624], b1807 d(v)1850(??w1851).

                    └─Andrés (Avelino) de Arteaga [etc] y Silva, 16. Duque del Infantado [Cst&Ara1475, succ1882/1883], b1833 d1910 !d1915.

                      └─Joaquín (Ignacio) de Arteaga y Echagüe, 17. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], 15. Conde del Cid [Cst&Ara1492, rehab1921,
                        res1928], b1870 d1947 sive d1948.

                        ├─Jaime de Arteaga y Falguera, 16. Conde del Cid [Cst&Ara1492, succ.vit1928m], b1908 d(c)1938.

                        └─Iñigo de Loyola de Arteaga y Falguera, 18. Duque del Infantado [Cst&Ara1475], 17. Conde del Cid [Cst&Ara1492, succ1951,
                          res1966], b1905 d1997.

                          └─Carlos (María) de Arteaga y Martín, 18. Conde del Cid [Cst&Ara1492, succ.vit1966]

                            └─Iñigo Antonio de Arteaga y Pascual [etc], 19. Conde del Cid [Es1492, succ.vit2000/].