Petrés, Barón de [Val1410]

Andrés de Aguiló, 1. Barón de Petres [Val1410]

Carlos Valterra de Blanes, Barón de Petres [Val1410]

└─Jerónimo Valterra de Blanes y de Brizuela, Barón de Pétres [1410]

Francisco (Agustín) Aguilón Romeu, Barón de Petrés [Val1410]

└─Luis Aguilón Romeu de Codinats, Barón de Petrés [Val1410]

(José) Luciano Aguiló Romeu de Codinats, Barón de Petrés [Val1410], b1743 d1813

Maria Antonia Baciero y Fernandez de Córdoba, Baronesa de Petrés [Val1410], b1790 d1834

└─Juan (Bautista) de Bassecourt, 4. Conte di Santa Clara [DS1748], Barón de Petrés [Val1410], b1818 d1870

  └─María (de la Santa Faz) de Bassecourt y Soler, Baronesa de Petrés [Val1410, succ1871], b1842 d1888

    ├─Alfonso (María) de Sandoval y Bassecourt, Barón de Petrés [Val1410, succ1889c], b1862 d1915

    │ ├─José Joaquín de Sandoval y Moreno [etc], Barón de Petrés [Val1410, succ1923c], b1902 d(c)1934

    │ └─(María de la) Concepción Sandoval y Moreno, 14. Baronesa de Petrés [Val1410, succ1935d], b1893 d(o)1988

    └─Angeles Sandoval y Bassecourt, b1872

      └─Elena Salvetti y Sandoval

        └─José Joaquín Gómez de Barreda y Salvetti, Conde de Obedos [Es], 15. Barón de Petrés [Val1410, succ1993],
          b1921 d1998

          └─José Joaquín Gómez de Barreda y Despujol, Barón de Mayals [Es1754], b1958

            └─Ignacio Gómez de Barreda y de Ros, 16. Barón de Petrés [Val1410, succ2003m], b1989