Sagasta, Conde de [Es1904, dipl1905]

Esperanza Mateo-Sagasta de Merino, 1. Condesa de Sagasta [Es1904, dipl1905], b(a)1875 d1925

└─Carlos Merino y Mateo-Sagasta, 2. Conde de Sagasta [Es1904, succ1929], b1895 d1933

  └─Fernando Merino y González del Valle, 3. Conde de Sagasta [Es1904, rehab 1969m/1970c], b1921 d1995

    └─Fernando Merino y Loredo [etc], 4. Conde de Sagasta [Es1904, succ1996c], b1951

 

Sagnier, Marchese [SS1923 sive Va1940, [jur.obsol] autor Es1942d]

Enrique Sagnier y Villavecchia, 1. Marchese Sagnier [SS1923], b1858 d1931

└─José Maria Sagnier y Vidal, 2. Marchese Sagnier [SS1923, succ1940 sive Va1940, [jur.obsol] autor Es1942d], b1890 d1976

  └─Juan José de Sagnier y Balasch, 3. Marchese Sagnier [SS1923], b1942

 

Sagunto, Conde de [Es1888, dipl1893]

José María Roméu y Crespo [etc], 1. Conde de Sagunto [Es1888, dipl1893], b1844

└─José María [etc] Roméu y Morales [etc], 2. Conde de Sagunto [Es1888, succ1915], b1882 d-1970 !d1971

José María Roméu y Cayuela, 3. Conde de Sagunto [Es1888, succ1971m], d1988

└─José María Roméu y López de Sagredo, 4. Conde de Sagunto [Es1888, succ1990m]

  └─Antonio Roméu Fernández [etc], 5. Conde de Sagunto [Es1888, succ2008m], b1982