Zugarramurdi, Marqués de [pEs]

Antonio Lizárraga y Esquiroz, 1. Marqués de Zugarramurdi [pEs]

 

Zugasti, Marqués de [Es1862]

Joaquin Fernández de Córdoba Pacheco Téllez-Girón, 7. Duque de Arión [Es1725], b1787 d1871

├─Luisa Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias-Bohorques, 1. Marquesa de Zugasti [Es1862],b1818 d1880

└─Nicolas (de Bari) Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias-Bohorques, 9. Marqués de Montalvo [Es1630], b1837

  └─Nicolas (de Bari) Fernández de Córdoba y Owens, 2. Marqués de Zugasti [Es1862, succ1907], b1880

    ├─Nicolás de Bari Fernández de Córdova y Frigola, 3. Marqués de Zugasti [Es1862, succ1927m], b1908

    └─Joaquín Fernández de Córdoba y Frígola, Marqués de Montalbo [Es1630], 4. Marqués de Zugasti [Es1862,
      succ1940d/1959c], b1911

      └─Joaquín Fernández de Córdoba e Ybarra [etc], 13. Marqués de Montalbo [Es1630], 5. Marqués de Zugasti
        [Es1862, succ1991c, res2015], b1945

        └─Macarena Fernández de Córdova y Cendra, 6. Marquesa de Zugasti [Es1862, succ2015m], b1977